Môn học: ỨNG DỤNG IoT - THỰC NGHIỆM

ỨNG DỤNG IoT - THỰC NGHIỆM

ỨNG DỤNG IoT - THỰC NGHIỆM

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học

 •  Trong khóa học này, học viên được cung cấp các kiến thức tổng quan về IoT, cách thức hoạt động và giao thức sử dụng trong IoT, làm quen với lập trình cơ bản và lập trình điều khiển thiết bị qua giao diện Web. Song song với kiến thức nền tảng IoT, học viên sẽ thực hành với các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trên bộ KIT SmartA2Z, dùng ứng dụng di động điều khiển thiết bị qua Internet, đẩy dữ liệu cảm biến server bên thứ 3 qua Internet và theo dõi thời gian thực của thiết bị.
 • Kết hợp những kiến thức và kỹ năng lập trình đã học, học viên sẽ ứng dụng để thiết kế và mô phỏng hệ thống Smart Home, điều khiển thông qua Smart Phone và thông qua giọng nói sử dụng SmartA2Z KIT.

 

2. Mục tiêu khóa học

Cuối khóa học này, học viên có khả năng:

 • Hiểu các khái niệm về IoT, giao thức trong IoT, nắm được cách triển khai hệ thống IoT trong thực tế (SmartHome).
 • Biết cách lập trình nhúng cho các thiết bị trong IoT (bộ KIT SmartA2Z).
 • Biết cách điều khiển thiết bị từ xa qua Internet.
 • Biết cách làm việc với cảm biến và theo dõi dữ liệu thời gian thực qua Internet.
 • Hiểu được cách thức điều khiển Smart Home bằng giọng nói.

 

3. Thời lượng: 10 ngày, 4 giờ/ngày


4. Yêu cầu kiến thức

 • Khóa học áp dụng cho học viên yêu thích về IoT.
 • Học viên có kiến thức về mạng và điện tử sẽ thuận lợi trong việc học.

 

5. Nội dung chương trình học

Chương 1: Tổng quan về IoT

 • Giới thiệu chung về cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Vai trò của IoT hiện nay.
 • Xu hướng phát triển của IoT trong tương lai.
 • Các giải pháp IoT đang được triển khai và ứng dụng thực tế.
 • Quy trình thiết kế sản phẩm IoT.
 • Một số sản phẩm IoT của thành viên ITStar.VN đã thiết kế.

Chương 2: Xây dựng chương trình trên bộ KIT SmartA2Z

 • Các ứng dụng của IoT trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt Smart Home, Smart City.
 • Cài đặt phần mềm cần thiết dành cho khóa học.
 • Tìm hiểu về bộ KIT SmartA2Z.
 • Xây dựng một số chương trình đơn giản trên bộ KIT SmartA2Z.

Chương 3: Lập trình điều khiển thiết bị IoT

 • Lập trình ứng dụng cơ bản trên bộ KIT SmartA2Z.
 • Tìm hiểu về server, Web server.
 • Lập trình điều khiển thiết bị qua giao diện web.
 • Làm việc với cảm biến Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng. 
 • Hiển thị dữ liệu trên máy tính (Uart) và trên website (HTTP).
 • Tìm hiểu về giao thức MQTT.
 • Cài đặt phần mềm Blynk.
 • Điều khiển bật tắt thiết bị qua Internet, sử dụng ứng dụng Blynk.
 • Theo dõi dữ liệu cảm biến thời gian thực bằng Blynk.
 • Trao đổi về các vấn đề liên quan đến IoT sau buổi học.

Chương 4: Các công cụ thực thi IoT

 • Tìm hiểu về ThingSpeak.
 • Lập trình đẩy dữ liệu từ các cảm biến khác nhau lên ThingSpeak và theo dõi dữ liệu thời gian thực.
 • Giới thiệu về Raspberry Pi 3.
 • Giới thiệu về Amazon Echo Dot2.
 • Giới thiệu về MQTT trên Raspberry Pi 3.
 • Giới thiệu về ứng dụng quản lý Smart Home – OpenHAB.
 • Cài đặt, tìm hiểu về OpenHAB.
 • Trao đổi các vấn đề sau buổi học.

Chương 5: Xây dựng ứng dụng điều khiển thiết bị sử dụng OpenHAB

 • Thực nghiệm xây dựng ứng dụng điều khiển thiết bị sử dụng OpenHAB.
 • Hướng dẫn học viên xây dựng dự án ứng dụng điều khiển Smart Home bằng giọng nói.
 • Trao đổi về các vấn đề sau buổi học.

Chương 6: Triển khai thiết kế và thi công nhà thông minh

 • Giới thiệu khóa học tiếp dự định trong 4 ngày, nội dung thiết kế và thi công nhà thông minh.