CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP 4.0

CẤP ĐỘ STT MÔN HỌC MÔ TẢ BUỔI
HelpDesk hệ thống doanh nghiệp
1 1 Tin học ứng dụng Sử dụng thành thạo Hệ điều hành, Office,… 10
2 HelpDesk máy tính và Laptop Lắp ráp, sửa chữa và xử lý sự cố máy tính & Laptop 10
3 Hạ tầng mạng máy tính Thiết kế, thi công và xử lý sự cố hệ thống mạng cơ bản 10
4 Thiết lập các dịch vụ trên Server Tháo lắp Server, thiết lập dịch vụ Active Directory Domain Services, DHCP, DNS,… 10
5 Hệ thống IoT và Camera Lắp đặt, quản trị hệ thống Camera và hệ thống thiết bị thông minh 10
6 Thực tập 1 Thực hành kỹ năng IT HelpDesk và hệ thống Service Desk trong doanh nghiệp 5

55
Thiết kế và thi công hạ tầng mạng toàn diện
2 1 Triển khai hạ tầng mạng Cisco Thiết kế và triển khai hạ tầng mạng trên nền tảng thiết bị mạng Cisco 10
2 Hệ thống tường lửa Thiết kế và xây dựng hệ thống tường lửa 10
3 Giải pháp mạng không dây Thiết kế và triển khai hệ thống mạng không dây 10
4 Hệ thống tổng đài VoIP Thiết kế và triển khai giải pháp hệ thống tổng đài VoIP 10
5 Chuyên đề hạ tầng mạng của hãng Thiết kế và triển khai hạ tầng mạng trên nền tảng thiết bị mạng Juniper, Mikrotik,… 5
6 Thực tập 2 Thực hiện thiết kế và thi công hạ tầng mạng doanh nghiệp 5

50
Hệ thống dịch vụ mạng
3 1 Triển khai hệ thống mạng Microsoft Triển khai và quản lý hệ thống trên hệ điều hành Microsoft 10
2 Triển khai hệ thống mạng Linux Thiết kế và triển khai hệ thống dịch vụ mạng trên hệ điều hành Linux 10
3 Triển khai Ảo hoá VMware vSphere Thiết kế và triển khai ảo hoá VMware vSphere 10
4 Điện toán đám mây Thực thi các hạ tầng và dịch vụ trên Cloud 10
5 Chuyên đề Ảo hóa mã nguồn mở Các công nghệ Ảo hoá mã nguồn mở 5
6 Thực tập 3 Xây dựng giải pháp và triển khai hệ thống dịch vụ mạng cho doanh nghiệp 5

50
An toàn hệ thống
4 1
Kỹ năng khai thác lỗ hổng hệ thống Thực hành các kỹ thuật tấn công để phòng chống xâm nhập hệ thống mạng 10
2 Kiểm thử hệ thống mạng Thực hành các kỹ thuật kiểm thử hệ thống mạng 10
3 Điều tra số Thực hành các kỹ thuật điều tra hệ thống mạng 10
4 Phân tích và phòng chống Mã độc Thực hành các kỹ năng phân tích và phòng chống Mã độc 10
5 Thực tập 4 Ứng dụng và triển khai các giải pháp an toàn hệ thống cho doanh nghiệp 5

45
Quản trị và giám sát hệ thống
5 1 Quản trị thiết bị đầu cuối Triển khai các hệ thống bảo mật đầu cuối cho doanh nghiệp 10
2 Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo mạng Triển khai các hệ thống giám sát IDS/IPS (Snort), SIEM (Wazuh+OSSEC),... 10
3 Xây dựng và quản trị hệ thống SOC
Xây dựng và quản trị hệ thống SOC
10
4 Chuyên đề Quản trị hệ thống tập trung của hãng Các giải pháp quản trị hệ thống tập trung của hãng 10
5 Thực tập 5 Hoạch định giải pháp quản trị và giám sát mạng doanh nghiệp 5

45
Tổng số buổi 245

ĐĂNG KÝ NGAY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng nghiệp 4.0?