CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0


IT HELPDESK/HỖ TRỢ KỸ THUẬTCÔNG VIỆC/NGHỀ NGHIỆP

YÊU CẦU KỸ NĂNG

Kỹ thuật Máy tính & LaptopXỬ LÝ SỰ CỐ & BẢO MẬT MẠNG


Bảo mật mạng / Certified Network Defender (CND)
Kỹ thuật về Server
Bảo mật mạng với Tường lửa
Google Drive cho DN

Thiết kế & kiến trúc bảo mật mạng
Microsoft Office 365Hạ tầng mạng
QUẢN LÝ HỆ THỐNG & BẢO MẬTServer+
Ảo hóa nền tảng

Ảo hóa+
Cloud nền tảng

LPIC-1
Bảo mật nền tảng

LPIC-2

QUẢN LÝ CLOUD& BẢO MẬTCloud+


AZ


AWS


Google CloudVẬN HÀNH BẢO MẬT & QUẢN LÝ ATTT
Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM)


Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM)


Quản lý Tài sản (ITAM)


Security Operation Center (SOC)


Tiêu chuẩn ATTT


ITIL

ỨNG PHÓ SỰ CỐ & ĐIỀU TRA SỐ


Phân tích sự cố bảo mật

Threat Intelligence Analyst


Điều tra số


KIỂM THỬ
(PENTESTING)

Lập trình & Coding
Giới thiệu Python for Cybersecurity
Python for Cybersecurity
Python Scripting for Cybersecurity
Secure Coding Practices

Tấn công kiểm thử
Hacking & Patching
Web App Hacking & Security
Pentest+DATABASE & DỮ LIỆU

Quản lý Database


Phân tích Dữ liệu
ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0