CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

CẤP ĐỘ STT MÔN HỌC MÔ TẢ BUỔI
HelpDesk hệ thống doanh nghiệp
1 1 Tin học ứng dụng Sử dụng thành thạo Hệ điều hành, Office,… 10
2 HelpDesk máy tính và Laptop Lắp ráp, sửa chữa và xử lý sự cố máy tính & Laptop 10
3 Hạ tầng mạng máy tính Thiết kế, thi công và xử lý sự cố hệ thống mạng cơ bản 10
4 Thiết lập các dịch vụ trên Server Tháo lắp Server, thiết lập dịch vụ Active Directory Domain Services, DHCP, DNS,… 10
5 Hệ thống IoT và Camera Lắp đặt, quản trị hệ thống Camera và hệ thống thiết bị thông minh 10
6 Thực tập 1 Thực hành kỹ năng IT HelpDesk và hệ thống Service Desk trong doanh nghiệp 5

55
Thiết kế và thi công hạ tầng mạng toàn diện
2 1 Triển khai hạ tầng mạng Cisco Thiết kế và triển khai hạ tầng mạng trên nền tảng thiết bị mạng Cisco 10
2 Hệ thống tường lửa Thiết kế và xây dựng hệ thống tường lửa 10
3 Giải pháp mạng không dây Thiết kế và triển khai hệ thống mạng không dây 10
4 Hệ thống tổng đài VoIP Thiết kế và triển khai giải pháp hệ thống tổng đài VoIP 10
5 Chuyên đề hạ tầng mạng của hãng Thiết kế và triển khai hạ tầng mạng trên nền tảng thiết bị mạng Juniper, Mikrotik,… 5
6 Thực tập 2 Thực hiện thiết kế và thi công hạ tầng mạng doanh nghiệp 5

50
Hệ thống dịch vụ mạng
3 1 Triển khai hệ thống mạng Microsoft Triển khai và quản lý hệ thống trên hệ điều hành Microsoft 10
2 Triển khai hệ thống mạng Linux Thiết kế và triển khai hệ thống dịch vụ mạng trên hệ điều hành Linux 10
3 Triển khai Ảo hoá VMware vSphere Thiết kế và triển khai ảo hoá VMware vSphere 10
4 Điện toán đám mây Thực thi các hạ tầng và dịch vụ trên Cloud 10
5 Chuyên đề Ảo hóa mã nguồn mở Các công nghệ Ảo hoá mã nguồn mở 5
6 Thực tập 3 Xây dựng giải pháp và triển khai hệ thống dịch vụ mạng cho doanh nghiệp 5

50
An toàn hệ thống
4 1
Kỹ năng khai thác lỗ hổng hệ thống Thực hành các kỹ thuật tấn công để phòng chống xâm nhập hệ thống mạng 10
2 Kiểm thử hệ thống mạng Thực hành các kỹ thuật kiểm thử hệ thống mạng 10
3 Điều tra số Thực hành các kỹ thuật điều tra hệ thống mạng 10
4 Phân tích và phòng chống Mã độc Thực hành các kỹ năng phân tích và phòng chống Mã độc 10
5 Thực tập 4 Ứng dụng và triển khai các giải pháp an toàn hệ thống cho doanh nghiệp 5

45
Quản trị và giám sát hệ thống
5 1 Quản trị thiết bị đầu cuối Triển khai các hệ thống bảo mật đầu cuối cho doanh nghiệp 10
2 Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo mạng Triển khai các hệ thống giám sát IDS/IPS (Snort), SIEM (Wazuh+OSSEC),... 10
3 Xây dựng và quản trị hệ thống SOC
Xây dựng và quản trị hệ thống SOC
10
4 Chuyên đề Quản trị hệ thống tập trung của hãng Các giải pháp quản trị hệ thống tập trung của hãng 10
5 Thực tập 5 Hoạch định giải pháp quản trị và giám sát mạng doanh nghiệp 5

45
Tổng số buổi 245

ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0