GIỚI THIỆU

ITSTAR EDU chuyên nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về các công nghệ mới, cung cấp các giải pháp và dịch vụ bảo mật, đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và nguồn nhân lực 4.0, phối hợp các hãng công nghệ để hỗ trợ trải nghiệm thực tế các giải pháp công nghệ 4.0.

Hơn nữa, công ty ITSTARVN nằm trong Hệ sinh thái doanh nghiệp với các công ty chuyên nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các giải pháp và dịch vụ Công Nghệ Thông Tin, ....

Chương trình thực nghiệm gồm 2 nội dung chính:
  1. TECHNICAL: định hướng và chia sẻ cho nguồn nhân lực IT tiếp cận các công nghệ mới và công nghệ chất lượng cao
  2. MANAGEMENT: định hướng và chia sẻ các giải pháp về quản trị công nghệ theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế


Chương trình đào tạo của Hệ sinh thái Trí Tuệ Siêu Việt


1. Đào tạo Nghiên cứu: chuyên sâu nghiên cứu ở OpenLab phục vụ tìm ra các lý thuyết, nguyên lý, đề xuất ra các mô hình để cải tiến, sáng tạo, tối ưu hoá các ứng dụng hay giải pháp thực tiễn


2. Đào tạo Giải pháp: đào tạo các giải pháp triển khai, thiết lập, chuyển giao, … cho doanh nghiệp


3. Đào tạo Ứng dụng: đào tạo các doanh nghiệp về việc vận hành, thực nghiệm, … trên các hệ thống ứng dụng thực tiễn

THỰC TẬP CÔNG NGHỆ TẠI TTSV OPENLAB


TTSV OPENLAB thực nghiệm các giải pháp thực tế doanh nghiệp dành cho nhân lực IT và nhân viên thực tập trong thời đại chuyển đổi số, đồng thời xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.


Tài Nguyên & Tài liệu
Công việc/Dự án Yêu cầu công việc
Thông tin thực tập
Các vấn đề cần giải quyết
Câu hỏi thường gặp

  • Sự khác nhau giữa Kiến tập & Thực tập?
  • Cần chuẩn bị gì trước khi tham gia thực tập?
  • Quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia thực tập là gì?
  • Các yêu cầu để tham gia vào dự án thực tế?
  • Làm sao để tham gia vào đội ngũ nhân viên công ty sau thực tập?
ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0