GIỚI THIỆU

ITSTAR EDU chuyên nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về các công nghệ mới, cung cấp các giải pháp và dịch vụ bảo mật, đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và nguồn nhân lực 4.0, phối hợp các hãng công nghệ để hỗ trợ trải nghiệm thực tế các giải pháp công nghệ 4.0.

Hơn nữa, công ty ITSTARVN nằm trong Hệ sinh thái doanh nghiệp với các công ty chuyên nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các giải pháp và dịch vụ Công Nghệ Thông Tin, ....

Chương trình thực nghiệm gồm 2 nội dung chính:
  1. TECHNICAL: định hướng và chia sẻ cho nguồn nhân lực IT tiếp cận các công nghệ mới và công nghệ chất lượng cao
  2. MANAGEMENT: định hướng và chia sẻ các giải pháp về quản trị công nghệ theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế


Các chương trình đào tạo của Hệ sinh thái Trí Tuệ Siêu Việt


1. Đào tạo Nghiên cứu: chuyên sâu nghiên cứu ở OpenLab phục vụ tìm ra các lý thuyết, nguyên lý, đề xuất ra các mô hình để cải tiến, sáng tạo, tối ưu hoá các ứng dụng hay giải pháp thực tiễn


2. Đào tạo Giải pháp: đào tạo các giải pháp triển khai, thiết lập, chuyển giao, … cho doanh nghiệp


3. Đào tạo Ứng dụng: đào tạo các doanh nghiệp về việc vận hành, thực nghiệm, … trên các hệ thống ứng dụng thực tiễn

ITSTAR OPENLAB thực nghiệm các giải pháp thực tế doanh nghiệp dành cho nhân lực IT và thực tập sinh nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.
----------------------------
Thực tập công nghệ:
  1. Thực tập sinh 2019: Internship 2019
  2. Thực tập sinh 2020: Internship 2020
  3. Thực tập sinh 2021: Internship 2021
  4. Thực tập sinh 2022: Internship 2022
  5. Thực tập sinh 2023: Internship 2023

ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0