GIỚI THIỆU

ITSTAR.EDU.VN chuyên triển khai và đào tạo các công nghệ mới, cung cấp các giải pháp và dịch vụ bảo mật, đào tạo nguồn nhân lực 4.0, phối hợp đào tạo doanh nghiệp, cung cấp các dự án công nghệ thông minh và nhân sự chuyên nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. 


Hơn nữa, công ty ITSTARVN nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp với các công ty anh em chuyên nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các dịch vụ Công Nghệ Thông Tin, ....

Sứ mạng: ITSTAR.EDU.VN nghiên cứu triển khai các giải pháp công nghệ mới, nhằm tăng cường phát triển nền tảng hợp nhất công nghệ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp vẫn còn là bài toán khó, nên chúng tôi luôn đồng hành và liên kết đào tạo cùng với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chất lượng đội ngũ nhân lực Công nghệ và Quản trị ở Việt Nam.

Mục tiêu: ITSTAR.EDU.VN đồng hành, liên kết đào tạo cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà cung cấp chính là đem lại cơ hôị cho các học viên được học thực tế, trải nghiệm, làm việc cùng với các chuyên gia đang công tác tại các Doanh nghiệp lớn để có kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

Tầm nhìn: 10 năm xây dựng cộng đồng nhân lực chất lượng cao - ITSTAR.EDU.VN 10 năm bền vững và phát triển

Chương trình đào tạo xoay quanh hai mảng chính đó là: TECHNICAL và MANAGEMENT
  1. TECHNICAL: trang bị cho nguồn nhân lực IT tiếp cận các công nghệ mới và công nghệ chất lượng cao
  2. MANAGEMENT: trang bị cho nguồn nhân lực IT, CTO, CIO, CISO, CHRO, CEO, CFO ... về quản trị công nghệ theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế.
Thân mến,
Ban Quản Trị
ĐĂNG KÝ NGAY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng nghiệp 4.0?