DỊCH VỤ

Chương trình đào tạo theo thực tế doanh nghiệp

Thời điểm giữa năm 2016, với sự chuyển hướng và phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề an toàn thông tin trong thời đại mới, chúng tôi mở rộng dịch vụ, giải pháp và triển khai công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.

KIẾN THỨC NỀN TẢNG
KIẾN THỨC NỀN TẢNG

45BUỔI

6GIỜ/NGÀY

KIẾN THỨC NỀN TẢNG
XEM CHI TIẾT
HẠ TẦNG MẠNG
HẠ TẦNG MẠNG

45BUỔI

6GIỜ/NGÀY

HẠ TẦNG MẠNG
XEM CHI TIẾT
ẢO HÓA VÀ NỀN TẢNG CLOUD
ẢO HÓA VÀ NỀN TẢNG CLOUD

45BUỔI

6GIỜ/NGÀY

ẢO HÓA VÀ NỀN TẢNG CLOUD
XEM CHI TIẾT
AN TOÀN THÔNG TIN
AN TOÀN THÔNG TIN

45BUỔI

6GIỜ/NGÀY

AN TOÀN THÔNG TIN
XEM CHI TIẾT
QUẢN TRỊ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG
QUẢN TRỊ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG

BUỔI

GIỜ/NGÀY

QUẢN TRỊ & GIÁM SÁT HỆ THỐNG
XEM CHI TIẾT
QUẢN TRỊ CNTT
QUẢN TRỊ CNTT

BUỔI

GIỜ/NGÀY

QUẢN TRỊ CNTT
XEM CHI TIẾT
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

45BUỔI

6GIỜ/NGÀY

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
XEM CHI TIẾT
LẬP TRÌNH NÂNG CAO
LẬP TRÌNH NÂNG CAO

45BUỔI

6GIỜ/NGÀY

LẬP TRÌNH NÂNG CAO
XEM CHI TIẾT
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

BUỔI

GIỜ/NGÀY

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
XEM CHI TIẾT
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BUỔI

GIỜ/NGÀY

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
XEM CHI TIẾT
Kỹ thuật - Tự động hóa
Kỹ thuật - Tự động hóa

BUỔI

GIỜ/NGÀY

Kỹ thuật - Tự động hóa
XEM CHI TIẾT

Nhận xét của khách hàng

“ ”