LỊCH KHAI GIẢNG TRAINING IT4.0


CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG KHAI GIẢNG
& LỊCH HỌC
ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
Đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp
(In-house Training)

Tham khảo Theo yêu cầu
offline
tại Doanh nghiệp hoặc ITSTAR OpenLab
Liên hệ
OpenLab Triển khai Dự án
(Team Training)

Tham khảo
Thường xuyên
offline
tại ITSTAR OpenLab
Liên hệ
(Internship)
Internship Thường xuyên
offline
tại ITSTAR OpenLab
Mẫu đăng ký

----------------------------------
Một số nội dung tham khảo: 
----------------------------------
Hotline: admin@itstar.vn
Chi nhánh 1 - Ths. Lư Huệ Thu 0933.877.253
Chi nhánh 2 - Ths. Trương Văn Phúc: 0909.746.299 

ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0