LỊCH KHAI GIẢNG TRAINING IT4.0


CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG KHAI GIẢNG
& LỊCH HỌC
ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
Đào tạo Doanh nghiệp
(In-house Training)

Xem thông tin chi tiết Theo yêu cầu
offline
tại Doanh nghiệp hoặc ITSTAR OpenLab
Liên hệ
Đào tạo Dự án
(Team Training)

Xem thông tin chi tiết
Thường xuyên
offline
tại ITSTAR OpenLab
Liên hệ
(CTF & CSOC)
Xem thông tin chi tiết CTF
Định kỳ offline
tại ITSTAR OpenLab
Liên hệ
(Internship)
Internship Thường xuyên
offline
tại ITSTAR OpenLab
Liên hệ
(Internship)
Internship Thường xuyên
offline
tại ITSTAR OpenLab
Liên hệ

----------------------------------
Một số nội dung tham khảo: 
----------------------------------
Hotline: admin@itstar.vn
Chi nhánh 1 - Ths. Lư Huệ Thu 0933.877.253
Chi nhánh 2 - Ths. Trương Văn Phúc: 0909.746.299 

ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0