LỊCH KHAI GIẢNG TRAINING IT4.0


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM)
Xem chi tiết

Miễn phí
Thao trường mạng SOC
Xem mô tả
Xem chi tiết
Miễn phí
Diễn tập An toàn Thông Tin
Xem mô tả

Miễn phí

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỐI TÁC
Bảo mật mạng với Sophos Firewall
Xem mô tả
Xem chi tiết
Tham khảo
Miễn phí


CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM
Thực tập - Quản lý Hệ Thống
Xem chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab Liên hệ
Thực tập - An Toàn Thông Tin
Xem chi tiết
Thường xuyên VP hoặc OpenLab
Liên hệ
Thực tập - Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Xem chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab
Liên hệ
Thực tập - Quản Trị Kinh Doanh
Xem chi tiết Thường xuyên VP hoặc OpenLab Liên hệ
Thực tập - Kế toán Doanh Nghiệp
Xem chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab Liên hệ
Thực tập - Marketing & Sale Xem chi tiết
Thường xuyên
VP hoặc OpenLab
Liên hệ


ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0