LỊCH KHAI GIẢNG TRAINING IT4.0


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI DUNG KHAI GIẢNG
& LỊCH HỌC
ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM)
Thường xuyên
tại Doanh nghiệp hoặc OpenLab
Liên hệ
Quản lý Doanh nghiệp

Theo yêu cầu
tại Doanh nghiệp hoặc OpenLab
Liên hệ
Thao Trường Mạng SOC
Xem thông tin chi tiết
Thường xuyên
tại Doanh nghiệp hoặcOpenLab
Liên hệ
Diễn tập An toàn Thông Tin
(CTF & CSOC)
Xem thông tin chi tiết CTF
Định kỳ tại Doanh nghiệp hoặc OpenLab Liên hệ
Bảo mật mạng với Sophos
Xem thông tin chi tiết Hàng tháng tại OpenLab
Liên hệ


CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
Quản lý Hệ Thống Thông Tin
Xem thông tin chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab     Liên hệ
Bảo mật & An Toàn Thông Tin
Xem thông tin chi tiết
Thường xuyên VP hoặc OpenLab
Liên hệ
Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Xem thông tin chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab
Liên hệ
Quản Trị Kinh Doanh
Xem thông tin chi tiết Thường xuyên VP hoặc OpenLab Liên hệ
Kế toán
Xem thông tin chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab Liên hệ
Marketing & Sale Xem thông tin chi tiết
Thường xuyên
VP hoặc OpenLab
Liên hệKHO KIẾN THỨC & SÁCH
DANH MỤC NỘI DUNG
Kho kiến thức công nghệ & giải pháp
Các tài liệu liên quan đến:
  • Các kiến thức nền tảng hệ thống mạng
  • Giải pháp An toàn thông tin & Bảo mật hệ thống
  • Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
  • Nghiên cứu ứng dụng
Xem chi tiết
Biểu mẫu IT Các biểu mẫu giúp quản lý quy trình IT, kiểm thử hệ thống hiệu quả, liệt kê các hạng mục IT, quản lý tài sản, đồng thời theo dõi, kiểm soát và lập báo cáo hiệu quả.  Xem chi tiết
Biểu mẫu quản lý
Biểu mẫu là công cụ quan trong giúp tổ chức quản lý và theo dõi các hoạt động liên quan bảo mật thông tin, định rõ quy trình, tuân thủ các quy định doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro các sự cố bảo mật, nâng cao chất lượng dịch vụ của tổ chức.
Xem chi tiết
Ngân hàng đề thi chứng chỉ Ngân hàng đề thi các chứng chỉ quốc tế Xem chi tiết
Sách & Giáo trình Tài liệu bao gồm Sách E-Book, Lab và giáo trình Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0