TIN TỨC

Workshop online - HELP DESK CÔNG NGHỆ THẾ HỆ 4.0

Workshop online - HELP DESK CÔNG NGHỆ THẾ HỆ 4.0

01/01/1970 10:27:10 PM

Chương trình trải nghiệm ITSTAR OPENLAB

CHI TIẾT
Webinar - CHIA SẺ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Webinar - CHIA SẺ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

01/01/1970 10:27:10 PM

Webinar - Chia sẻ dạy học trực tuyến

CHI TIẾT
Workshop online - Chuỗi trải nghiệm AIoT (SESSION 4)

Workshop online - Chuỗi trải nghiệm AIoT (SESSION 4)

01/01/1970 10:27:10 PM

Chương trình trải nghiệm AIoT - ITSTAR OPENLAB

CHI TIẾT
Workshop online - Chuỗi trải nghiệm AIoT (SESSION 3)

Workshop online - Chuỗi trải nghiệm AIoT (SESSION 3)

01/01/1970 10:27:10 PM

Chương trình trải nghiệm AIoT - ITSTAR OPENLAB

CHI TIẾT
Workshop online - Chia sẻ sử dụng công cụ online hiệu quả

Workshop online - Chia sẻ sử dụng công cụ online hiệu quả

01/01/1970 10:27:10 PM

Workshop chia sẻ sử dụng công cụ online hiệu quả

CHI TIẾT

1 2 3 4 5