TIN TỨC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN DEVNET CỦA CISCO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN DEVNET CỦA CISCO

01/01/1970 11:37:47 AM

Là sản phẩm đầu tiên tại Cisco, chương trình chứng nhận DevNet xác nhận các kỹ năng của nhà phát triển phần mềm, kỹ sư DevOps, chuyên gia tự động hóa và các chuyên gia phần mềm khác. Chương trình chứng nhận các kỹ năng kỹ thuật mới, nắm bắt tiềm năng của các ứng dụng, tự động hóa và cơ sở hạ tầng mạng, IoT, DevOps và Cloud.

CHI TIẾT
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CISCO NĂM 2020

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CISCO NĂM 2020

01/01/1970 10:32:14 AM

Chương trình chứng nhận và đào tạo của Cisco sẽ được cập nhật mới và dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. Ngày cuối cùng để kiểm tra theo chương trình chứng nhận hiện tại là ngày 23 tháng 2 năm 2020.

CHI TIẾT
VULNERABILITY SCANNING

VULNERABILITY SCANNING

01/01/1970 5:10:16 PM

CHI TIẾT

1 2 3 4 5