DỊCH VỤ

E-LEARNING

Chương trình @ITSTAR Elearning

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và học trên ITSTARVN Elearning

Truy cập vào trang đăng ký https://elearning.itstar.vn/login/signup.php

Nhập thông tin user, password, tài khoản email, và các thông tin khác theo yêu cầu đăng kýSau khi chọn Tạo tài khoản mới, hệ thống sẽ gửi thư xác nhận qua Email đã đăng ký


Truy cập vào Email đã đăng ký, chọn đường link trong Email để xác nhận active tài khoản.


Sau khi đã tạo tài khoản, chọn đăng nhập và chọn khóa học theo yêu cầu 


ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0