DỊCH VỤ

Liên kết Doanh nghiệp đào tạo

Chúng tôi liên kết doanh nghiệp đào tạo sinh viên và nhân lực IT tham gia các dự án thực tế để tăng cường khả năng tiếp cận công việc nhanh nhất

Chúng tôi còn liên kết các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ để đem đến những buổi chia sẻ trực tiếp về sản phẩm và công nghệ.

ĐĂNG KÝ NGAY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng nghiệp 4.0?