DỊCH VỤ

OpenLab Dự Án

ITSTAR OPENLAB thực nghiệm các giải pháp thực tế doanh nghiệp dành cho nhân lực IT và thực tập sinh nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.

QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI OPENLAB


Danh sách SV Nội dung thực tập Kết quả thực tập

Thực tập 2019

Đại học Gia Định & Đại học FPT & FPT Jetking & HUTECH IT Support

Thực tập 2020

Đại học FPT & Đại học HUTECH & FPT Jetking & iSpace
IT Support/Pentest


Thực tập 2021

Đại học FPT & Đại học HUTECH IT Support/Web/Apps

Thực tập 2022

Đại học FPT Security/Pentest/AI/Web/Apps FPT_Report
Thực tập 2023

Dự Án_SOC

Đồ Án TN
Học viện Kỹ Thuật Mật Mã
Danh mục Đồ Án Tốt Nghiệp


CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM DỰ ÁN

Nội dung Thời gian Địa điểm Tham gia
Thực tập - Quản lý Hệ Thống
Xem chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab Liên hệ
Thực tập - An Toàn Thông Tin
Xem chi tiết
Thường xuyên VP hoặc OpenLab
Liên hệ
Thực tập - Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Xem chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab
Liên hệ
Thực tập - Quản Trị Kinh Doanh
Xem chi tiết Thường xuyên VP hoặc OpenLab Liên hệ
Thực tập - Kế toán Doanh Nghiệp
Xem chi tiết Thường xuyên
VP hoặc OpenLab Liên hệ
Thực tập - Marketing & Sale Xem chi tiết
Thường xuyên
VP hoặc OpenLab
Liên hệTÀI LIỆU & SÁCH
DANH MỤC NỘI DUNG
Kiến thức công nghệ & giải pháp
Các tài liệu liên quan đến:
  • Các kiến thức nền tảng hệ thống mạng
  • Giải pháp An toàn thông tin & Bảo mật hệ thống
  • Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
  • Nghiên cứu ứng dụng
Xem chi tiết
Biểu mẫu Biểu mẫu liên quan Bảo mật và An toàn thông tin Xem chi tiết
Ngân hàng đề thi chứng chỉ Ngân hàng đề thi các chứng chỉ quốc tế Xem chi tiết
Tài liệu Công nghệ E-Book, Lab, Giải pháp... về Công nghệ, An Toàn Thông Tin Xem chi tiết
Tài liệu AI & Chuyển đổi số E-Book, Lab,...về Trí Tuệ Nhân Tạo, Quản Trị Doanh Nghiệp, Chuyển Đổi Số
Xem chi tiết
Kênh Youtube Kênh OpenLab chia sẻ kiến thức công nghệ Xem chi tiết
NỘI DUNG - BIỂU MẪU THỰC TẬP
DANH MỤC NỘI DUNG
NDTT-01 Giới thiệu Business Model Xem chi tiết
NDTT-02 Cộng đồng Trí Tuệ Siêu Việt Xem chi tiết
NDTT-03 Giới thiệu thực tập tại OpenLab Xem chi tiết
QDTT-01 Nguyên tắc 6S - 6C - 6N tại OpenLab Xem chi tiết
QDTT-02 Quy chế thực tập Xem chi tiết
QDTT-03 Những điều TTS cần biết Xem chi tiết
BMCV-01 OPPM Template Tải về
BMCV-02 Bảng kế hoạch công việc cá nhân
Tải về
BMCV-03 Bảng kế hoạch công việc nhóm
Tải về
BMCV-04 Bảng Nhận xét & Đánh giá công việc Tải về
BMCV-05 Báo cáo Word Tải về
BMHC-01 Yêu cầu hành chính (Hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, vật tư, …) Tải về
BMHC-02 Đơn xin nghỉ phép Tải về
BMHC-03
Đơn xin nghỉ việc Tải về


ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0