DỊCH VỤ

Ngân Hàng Đề Thi Chứng Chỉ Quốc Tế

Danh mục chứng chỉ Mô tả Download
Sophos Firewall Engineer v19.5 - ET80
Chứng nhận bảo mật Tường lửa của Hãng Sophos Quiz_50
Sophos Firewall Engineer v19.5 - ET80
Chứng nhận bảo mật Tường lửa của Hãng Sophos
Quiz_156
Sophos Central Endpoint and Server Protection - ET15 Chứng nhận Central Cloud của Hãng Sophos Quiz
EC Council Certified Incident Handler - ECIH
Chứng nhận về xử lý sự cố, chính sách, đánh giá rủi ro bảo mật Quiz
Computer Hacking Forensic Investigator - CHFI
Chứng nhận điều tra số
Quiz
Certified Ethical Hacker - CEH v11 Chứng nhận bảo mật Quiz
Bộ đề ôn thi chứng chỉ CompTIA PT0-002

Quiz
Acronis #CyberFit Cloud Tech Fundamentals Exam

Quiz
ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0