Môn học: CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS

10 BUỔI 6 giờ/ngày 1227 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khóa học được thiết kế với mục đích cung cấp các kiến thức về giải pháp hạ tầng mạng diện rộng (WAN) trên nền tảng của Cisco Systems, tập trung vào công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS và kết hợp các kỹ thuật mạng được ứng dụng triển khai trong mạng lõi Internet.
 • Nội dung khóa học trình bày đan xen giữa lý thuyết và thực hành, bao gồm các kiến thức về mạng MPLS, tích hợp và thực nghiệm các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về mạng riêng ảo (VPN), kỹ thuật chất lượng dịch vụ mạng (QoS), triển khai IPv6 tạo nên hạ tầng mạng MPLS hoàn thiện.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khóa học này, học viên có khả năng:
 • Học viên được trang bị kiến thức tổng quan về mạng MPLS và các kỹ thuật QoS, VPN, IPv6 trên nền MPLS.
 • Kiến thức phân tích các yêu cầu người dùng để đánh giá, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính.
 • Thiết kế, cấu hình và ứng dụng các kỹ thuật VLAN trong môi trường mạng nội bộ (LAN).
 • Triển khai và quản lý định tuyến trong mạng diện rộng (WAN).
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu người dùng, kỹ năng thiết kế hệ thống mạng máy tính hiệu quả, ổn định.
 • Cấu hình cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng (ACL).
 • Cấu hình chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT).
 • Thiết lập và cấu hình kết nối VPN giữa 2 chi nhánh.

3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khóa học áp dụng cho học viên đã hoàn thành cấp độ 1 và đã học xong chương trình Triển khai hạ tầng mạng Cisco trong cấp độ 2 tại ITStarVN.
 • Các học viên học chương trình CCNA hoặc đã có kiến thức mạng máy tính, quản trị mạng, mạng diện rộng, VPN…
 • Học viên có kiến thức về Quản lý chất lượng dịch vụ mạng (QoS) sẽ thuận lợi trong việc học.

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Tổng quan về công nghệ MPLS
 • Giới thiệu công nghệ MPLS.
 • So sánh giữa mạng MPLS và mạng định tuyến IP.
 • Đặc điểm của công nghệ MPLS.
 • Ứng dụng MPLS trong thực tế.
Chương 2:Kiến trúc và hoạt động của công nghệ MPLS
 • Kiến trúc của MPLS.
 • Các thành phần của MPLS.
 • Hoạt động của MPLS.
 • Giao thức phân phối nhãn (LDP)
 • Cấu hình mạng MPLS.
 • Kiểm tra và sửa lỗi mạng MPLS.
Chương 3: Công nghệ mạng MPLS VPN
 • Mô hình thực thi VPN.
 • Phân loại VPN
  • Overlay VPN.
  • Peer-to-Peer VPN.
 • Hoạt động của MPLS VPN.
 • Ứng dụng của mạng MPLS VPN.
Chương 4: Công nghệ MPLS Layer 2 VPN
 • Giới thiệu MPLS Layer 2 VPN.
 • Phân loại MPLS Layer 2 VPN
  • AToM (Any Transport over MPLS).
  • VPLS(Virtual Private LAN Service).
  • EVPN.
Chương 5: AToM (Any Transport over MPLS)
 • Giới thiệu AToM.
 • Mô hình hoạt động của AToM.
 • Thực nghiệm mạng AToM.
Chương 6: VPLS(Virtual Private LAN Service)
 • Giới thiệu VPLS.
 • Mô hình hoạt động của AToM.
 • Thiết lập mạng VPLS.
Chương 7: EVPN (Ethernet VPN)
 • Giới thiệu EVPN.
 • Mô hình hoạt động của EVPN.
 • Thiết lập mạng EVPN.
Chương 8: MPLS Layer 3 VPN
 • Giới thiệu MPLS Layer 3 VPN.
 • Định tuyến trong mạng MPLS VPN.
 • Hoạt động truyền nhãn trong MPLS VPN.
 • Thực nghiệm MPLS Layer 3 VPN.
Chương 9: Thực nghiệm QoS trên mạng MPLS (QoS over MPLS)
 • Giới thiệu công nghệ QoS.
 • Giá trị DSCP và EXP.
 • PHB (Per-Hop behavior).
 • MPLS DiffServ Tunneling Mode
  • Pipe Mode.
  • Short Pipe Mode.
  • Uniform Mode.
 • Thiết lập QoS trên mạng MPLS.
 • Thực nghiệm QoS trên mạng MPLS.
Chương 10: Giải pháp QoS trên mạng MPLS VPN
 • Mô hình thiết kế QoS trên mạng MPLS VPN.
 • Chính sách phân lớp mức độ ưu tiên của dịch vụ.
 • Thiết lập QoS trên mạng MPLS VPN.
Chương 11: Điều phối lưu lượng trong mạng MPLS (MPLS-TE)
 • Giới thiệu về mạng MPLS-TE.
 • Đặc điểm của MPLS-TE.
 • Hoạt động của MPLS-TE.
 • Cấu hình mạng MPLS-TE.
Chương 12: Thực nghiệm mạng MPLS-TE VPN
 • Giới thiệu về mạng MPLS-TE VPN.
 • Hoạt động của MPLS-TE trên kết nối VPN.
 • Thực nghiệm mạng MPLS-TE VPN.
Chương 13: IPv6 trên mạng MPLS (IPv6 over MPLS)
 • Tổng quan về IPv6.
 • Các giao thức định tuyến sử dụng trong IPv6 trên mạng MPLS.
 • Cơ chế thực thi IPv6 trong chuyển mạch MPLS.
 • Hoạt động chuyển tiếp nhãn của IPv6 trong mạng MPLS.
 • Thực nghiệm IPv6 trên mạng MPLS.

==> TÀI LIỆU THAM KHẢO