Môn học: GIẢI PHÁP MẠNG KHÔNG DÂY - 1

GIẢI PHÁP MẠNG KHÔNG DÂY - 1

GIẢI PHÁP MẠNG KHÔNG DÂY - 1

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 541 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khóa học được thiết kế với mục đích cung cấp các kiến thức toàn diện về mạng không dây và ứng dụng các giải pháp của mạng không dây trong thực tế. Do đó, học viên sẽ nắm vững và có khả năng tự triển khai mạng không dây trong mạng doanh nghiệp nhỏ/Cửa hàng (SOHO WiFi) theo đúng quy trình và áp dụng những kỹ thuật bảo mật và quản lý mạng không dây hiệu quả.
 • Nội dung khóa học trình bày lý thuyết mạng không dây và tập trung đa số về quy trình triển khai các giải pháp mạng không dây, thực hành bảo mật, quản lý hệ thống mạng không dây, cung cấp kiến thức thiết kế, cài đặt, cấu hình, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ xử lý sự cố cho một mạng LAN không dây (WLAN).

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khóa học này, học viên có khả năng:
 • Học viên được trang bị kiến thức tổng quan về mạng mạng không dây, các kiến thức chi tiết về nguyên lý hoạt động, các thành phần và mô hình của mạng không dây WLAN.
 • Cung cấp quy trình triển khai mạng không dây để học viên có thể ứng dụng trong mạng doanh nghiệp nhỏ/cửa hàng (SOHO WiFi).
 • Kiến thức phân tích các yêu cầu người dùng, đánh giá, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng không dây trong mạng doanh nghiệp.
 • Nắm vững quy trình và phương pháp thiết kế, cấu hình và ứng dụng các kỹ thuật mạng không dây.
 • Cấu hình các phương pháp bảo mật mạng không dây.
 • Ứng dụng các công cụ trong công việc quản trị và giám sát hoạt động mạng không dây.
 • Khả năng duy trì và khắc phục sự cố mạng không dây.

3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khóa học áp dụng cho học viên đã học cấp độ 1 tại ITStarVN
 • Các học viên/kỹ thuật viên đã có kiến thức về mạng máy tính.

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Tổng quan mạng không dây
 • Sự phát triển của mạng không dây.
 • Phân loại và chuẩn mạng không dây
  • WPAN (Bluetooth, HoneRF,...)
  • WLAN.
  • WMAN.
  • WWAN.
 • Kiến trúc mạng không dây
  • WPAN.
  • WLAN.
  • WIMAX.
  • Mobile Wireless Technology.
Chương 2:Tổng quan mạng WLAN
 • Các kết nối mạng WLAN
  • Indoor WLAN.
  • Building-to-Building.
  • Outdoor WLAN.
 • Các thiết bị của mạng WLAN.
  • Card mạng không dây.
  • Điểm truy cập AP.
  • Antenna.
  • Router/Bridge không dây.
 • Sóng truyền WLAN
  • Sóng Radio.
  • Suy giảm tín hiệu.
  • Các vật cản.
  • Nhiễu xuyên kênh.
  • Nhiễu xuyên mẫu.
 • Chuẩn mạng 802.11
  • IEEE 802.11.
  • IEEE 802.11a.
  • IEEE 802.11b.
  • IEEE 802.11g.
  • IEEE 802.11n.
  • Một số chuẩn IEEE 802.11x khác.
 • Kiến trúc mạng WLAN
  • Mô hình mạng độc lập (IBSSs)/Ad-hoc.
  • Mô hình mạng cơ sở (BSSs)/Infrastructure.
  • Mô hình mạng mở rộng (ESSs).
 • Thực hiện tìm hiểu tính năng và thông tin các thiết bị WLAN của các hãng.
Chương 3: Đa truy cập
 • Các giao thức đa truy cập.
 • Đa truy cập ngẫu nhiên
  • Đa truy cập cảm biến sóng mang (CSMA).
  • Đa truy cập cảm biến sóng mang tránh đụng độ (CSMA/CA)
 • Điều khiển truy nhập
  • Reservation (Dành riêng)
  • Lặp vòng (Polling).
  • Token Passing.
  • Logical Ring.
 • Kênh truyền
  • Frequency Division Multiple Access (FDMA).
  • Truy nhập phân chia theo miền thời gian (TDMA).
  • Đa truy nhập nhân chia theo mã (CDMA).
 • Phương pháp truy cập trong WLAN
  • Hàm điều phối phân tán (Distributed Coordination Function – DCF).
  • Hàm điều phối điểm (Point Coordination Function – PCF).
  • Gói tin Beacon trong đồng bộ thời gian.
Chương 4: Truyền thông trong mạng WLAN
 • Mô hình OSI và WLAN
 • Cấu trúc Header của 802.11
 • Quá trình kết nối máy trạm
  • Tiến trình thăm dò.
  • Tiến trình xác thực.
  • Tiến trình gắn kết.
  • Trạng thái của xác thực và gắn kết.
 • Các khung truyền 802.11
  • Khung dữ liệu.
  • Khung điều khiển.
  • Khung quản lý.
 • Sử dụng công cụ phân tích quá trình hoạt động của mạng không dây WLAN.
Chương 5: Bảo mật mạng WLAN
 • Tổng quan về an toàn mạng không dây.
 • Các phương thức tấn công mạng WLAN
 • Các giải pháp bảo mật mạng WLAN
 • Phương thức xác thực
  • Xác thực hệ thống mở.
  • Xác thực khóa chung (Shared Key).
  • Xác thực địa chỉ MAC sử dụng RADIUS Server.
  • Xác thực mở rộng EAP sử dụng RADIUS Server.
 • Phương thức mã hóa WEP/WPA.
 • Phương thức kiểm soát truy cập
  • Kiểm soát dựa vào SSID.
  • MAC Address Filtering.
  • Access Restriction.
 • Thực thi và cấu hình các phương pháp bảo mật mạng WLAN.
Chương 6: Quản trị mạng WLAN
 • Tổng quan về quản trị mạng WLAN.
 • Giao thức SNMP
  • Hoạt động giao thức SNMP.
  • Cấu hình và giám sát sử dụng công cụ SNMP.
 • Các công cụ giám sát và kiểm tra mạng không dây.
  • Liệt kê các câng cụ giám sát tham số mạng không dây.
  • Cấu hình và giám sát sử dụng các công cụ.
Chương 7: Ứng dụng thiết kế mạng không dây trong doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch
  • Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp.
  • Xác định phạm vi và mục tiêu thiết kế.
  • Thu thập nhu cầu của người dùng và người quản trị.
 • Đánh giá yêu cầu và chọn giải pháp công nghệ
  • Thống kê số lượng người dùng và các tham số đảm bảo chất lượng mạng.
  • Đánh giá yêu cầu và xác định phương thức bảo mật mạng WLAN.
  • Xác định phương thức quản trị trong mạng WLAN.
  • Xác định yêu cầu giải pháp công nghệ WLAN của hãng.
  • Đánh giá và lựa chọn công nghệ áp dụng trong thi công.
  • Lựa chọn thiết bị mạng WLAN phù hợp chi phí và tính năng.
  • Chỉ định vị trí lắp đặt thiết bị tối ưu hiệu suất mạng.
 • Thiết kế và kiểm thử giải pháp mạng không dây WLAN
  • Bản vẽ thiết kế vật lý mạng không dây.
  • Kiểm tra thử trước khi cài đặt (Pilot Testing).
 • Thi công, cài đặt và cấu hình mạng không dây.
 • Kiểm tra hoạt động mạng WLAN và hỗ trợ người dùng.
 • Thực hiện thiết kế và triển khai hệ thống mạng WLAN trong doanh nghiệp.