Môn học: GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC - HORENSO

GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC - HORENSO

GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC - HORENSO

4 BUỔI 3 Giờ/Buổi LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Giao tiếp hiệu quả không chỉ là việc truyền đạt thông điệp ý tưởng rõ ràng mà còn là cách thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và tương tác tích cực giữa các thành viên trong tổ chức, giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn.
- Horenso là một phương pháp giao tiếp tiên tiến được phát triển tại Nhật Bản, giúp cải thiện sự hiểu biết và quản lý thông tin trong môi trường làm việc. Tên gọi "Horenso" là viết tắt của ba từ tiếng Nhật: "Ho" từ "Hokoku" (báo cáo), "Ren" từ "Renraku" (liên lạc), và "So" từ "Sodan" (thảo luận). 
- Chương trình dựa trên phương pháp Horenso tập trung vào ba khía cạnh chính của giao tiếp: Báo cáo (Ho), Liên lạc (Ren), và Thảo luận (So). Bằng cách học cách báo cáo thông tin một cách rõ ràng, liên lạc một cách hiệu quả, và thảo luận một cách xây dựng, bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong việc giao tiếp trong môi trường làm việc đa dạng và phức tạp ngày nay..

Các kỹ năng đạt được sau khóa học
 • Giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của việc giao tiếp.
 • Giúp học viên phát triển kỹ năng Horenso hiệu quả.
 • Hướng dẫn học viên rèn luyện mindset để nâng cao năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề…

Thời lượng: 4 buổi, 3 giờ/buổi

Đối tượng: Sinh viên, nhân viên văn phòng

Nội dung chương trình
Phần 1: Giới thiệu vê Horenso
 • Khái niệm và tầm quan trọng của Horenso.
 • Lợi ích của việc áp dụng Horenso hiệu quả.
 • Tầm quan trọng của Horenso
Phần 2: Kỹ năng báo cáo trong Horenso
 • Các loại báo cáo trong Horenso
 • Cách thức báo cáo hiệu quả
Phần 3: Kỹ năng liên lạc trong Horenso
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc
 • Cách thức liên lạc hiệu quả trong Horenso
Phần 4: Kỹ năng bàn bạc trong Horenso
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Cách thức bàn bạc hiệu quả trong Horenso
Phần 5: Mindset trên điểm năng lượng
 • Khái niệm và tầm quan trọng của mindset trên điểm năng lượng
 • Các loại mindset trên điểm năng lượng
 • Rèn luyện mindset trên điểm năng lượng hiệu quả
 • Áp dụng trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định
Phần 6: Chia sẻ kinh nghiệm
 • Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mindset trên điểm năng lượng của các học viên
 • Hỏi đáp
Phần 7: Tổng kết
 • Tóm tắt nội dung chính
 • Tầm quan trọng của việc áp dụng Horenso và mindset trên điểm năng lượng trong công việc
 • Rèn luyện để nâng cao kỹ năng của mình