Môn học: IT HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

IT HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

IT HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

148 Giờ 4 Giờ/Ngày LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
 • Cung cấp các kiến thức mạng và đặc biệt là các kỹ năng làm việc thực tế của chuyên viên IT HelpDesk (hay còn gọi là IT Support hệ thống). Học viên sẽ được đào tạo những kỹ năng thực tế để đáp ứng công việc IT Helpdesk. Sau khóa học, học viên được hỗ trợ thực tập và việc làm IT Helpdesk tại các doanh nghiệp, được tư vấn và chia sẻ những kinh nghiệm làm việc của các thành viên của công ty ITStarVN
 • Chương trình do các giáo viên và chuyên viên quản trị mạng tại doanh nghiệp giảng dạy, nội dung bao gồm xử lý sự cố phần cứng, xử lý sự cố hệ thống mạng, xử lý sự cố về dịch vụ và kỹ năng bảo mật cơ bản, bắt đầu từ nền tảng cơ bản, vai trò và quy trình IT Helpdesk đến xử lý các sự cố và hỗ trợ người dùng, thiết kế được hạ tầng mạng, nền tảng ảo hóa và bảo mật hệ thống. Học viên thực hành trên thiết bị thật Cisco, Juniper, Fortigate,...

2. Mục tiêu chương trình
 • Trang bị kiến thức, kỹ năng mềm của chuyên viên IT Helpdesk
 • Kiến thức về quy trình quản lý dịch vụ mạng và xử lý sự cố IT
 • Có khả năng xử lý các sự cố PC và Server trong hệ thống mạng doanh nghiệp
 • Thiết lập và xử lý sự cố thiết bị ngoại vi như Printer, Fax, Photocopy,…
 • Cài đặt và xử lý sự cố các phần mềm tiện ích và chuyên dụng trong doanh nghiệp như Office, Mail client, Misa,…
 • Có khả năng thiết kế và triển khai hạ tầng mạng hiệu quả, ổn định.
 • Xây dựng hệ thống mạng và triển khai các dịch vụ mạng trong doanh nghiệp
 • Triển khai các giải pháp và tối ưu hóa quản lý hệ thống dịch vụ mạng
 • Thiết lập các chính sách về GPO, chính sách về hệ thống Mail hiệu quả
 • Thiết lập, triển khai và vận hành hệ thống VoIP
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống ảo hóa
 • Triển khai các mô hình bảo mật cho doanh nghiệp
 • Cài đặt và cấu hình Tường lửa
 • Thiết lập hệ thống quản lý tập trung Endpoint Management.
 • Khảo sát và đề xuất giải pháp mạng cho doanh nghiệp
 • Quản lý dự án và triển khai giải pháp mạng cho doanh nghiệp

3. Thời lượng: 148 giờ, 4 giờ/ngày
 • Học phần 1: Xử lý sự cố phần cứng 
 • Học phần 2: Xử lý sự cố hạ tầng mạng 
 • Học phần 3: Xử lý sự cố dịch vụ mạng 
 • Học phần 4: Hệ thống bảo mật và Endpoint Management 
 • Học phần 5: Quản lý giải pháp mạng doanh nghiệp

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khóa học áp dụng cho học viên/sinh viên chuyên ngành đã và đang học tại các trường.
 • Các học viên/kỹ thuật viên đã có kiến thức về mạng máy tính.

5. Nội dung chương trình
HỌC PHẦN 1: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN CỨNG
Phần 1: Tổng quan về mạng doanh nghiệp và vai trò của IT Helpdesk
 • Giới thiệu chung về hệ thống mạng doanh nghiệp.
 • Các mô hình hạ tầng mạng doanh nghiệp hiện nay.
 • Vai trò và nhiệm vụ của IT HelpDesk/IT Support.
 • Môi trướng làm việc và văn hóa doanh nghiệp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp người dùng cuối và phục vụ dịch vụ người dùng cuối/khách hàng
 • Quy trình quản lý dịch vụ ITSM
 • Quy trình xử lý sự cố hệ thống mạng doanh nghiệp
Phần 2: Xử lý các sự cố PC/Laptop
 • Kỹ năng tư vấn các model và khả năng tương thích với dòng sản phẩm và công nghệ PC/Laptop hiện nay.
 • Tháo lắp và xử lý phần cứng PC/Laptop của các hãng.
 • Các công cụ (Tools) kiểm tra phần cứng PC/Laptop, như RAM, HDD, CPU để nhận biết các thiết bị lỗi, và kiểm tra tính tương thích các linh kiện
 • Kỹ thuật cài đặt và xử lý lỗi hệ điều hành Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10) trên PC/Laptop.
 • Tối ưu hóa công việc cài đặt hệ điều hành sử dụng các công cụ USB Boot.
 • Kỹ thuật cài đặt phần mềm tiện ích (Office, Mail Client,…) tại máy người dùng.
 • Cài đặt và cấu hình các phần mềm chuyên dụng trong công ty: máy chấm công, Misa, Fast, ASoft, Thuế, Chữ ký số, các phần mềm thiết kế…
 • Kỹ thuật cài đặt các phần mềm chuyên dụng cho phòng Nhân sự và phòng Kế toán
 • Kỹ năng thực hiện sao lưu và khôi phục sự cố máy chấm công
 • Kỹ năng thực hiện sao lưu và khôi phục sự cố phần mềm: Misa, Fast, ASoft, Thuế, Chữ ký số,….
 • Kỹ năng thực hiện sao lưu và khôi phục hệ điều hành và dữ liệu người dùng
Phần 3: Xử lý các sự cố phần cứng Server
 • Tư vấn thông số kỹ thuật Server và các sản phẩm Server của các hãng
 • Các thành phần cấu tạo của thiết bị Server
 • Thực hành tháo lắp thiết bị Server và xử lý các lỗi phần cứng thiết bị Server
 • Kiểm tra độ tương thích phần cứng và các gói hỗ trợ Server của các hãng
 • Kỹ năng kết nối và xử lý sự cố với hãng thiết bị Server.
 • Sử dụng phần mềm của hãng để kiểm tra phần cứng, Firmware trên Server
 • Nâng cấp phần cứng (BIOS, RAM,…) và hệ điều hành trên thiết bị Server
 • Cài đặt hệ điều hành trên thiết bị Server
 • Kỹ thuật cài đặt hệ điều hành Server sử dụng các công cụ (Tools) của hãng
 • Các công cụ hỗ trợ cho việc vận hành phần cứng máy chủ
 • Kỹ thuật triển khai RAID và xử lý sự cố ổ cứng trên Server.
Phần 4: Thiết lập và xử lý sự cố các thiết bị văn phòng
(Printer/Scanner/Fax/Photocopy/Projector/UPS/Access Door)
 • Thiết lập và xử lý sự cố máy Photocopy
  • Tư vấn và so sánh các tính năng của các dòng, loại máy Photocopy.
  • Thiết lập máy photocopy scan multi-functions (HP, Cannon, Brother printer)
  • Xử lý các sự cố máy Photocopy
 • Thiết lập và xử lý sự cố máy Fax
  • Tư vấn các dòng sản phẩm máy Fax.
  • Thiết lập máy Fax.
  • Kết nối máy người dùng đến Fax Server
 • Thiết lập và xử lý sự cố Printer/Scanner
  • Cài đặt Printer trực tiếp
  • Thiết lập Printer Server
  • Thiết lập kết nối máy người dùng đến thiết bị Printer
  • Thiết lập scan to email và scan to server file
  • Xử lý sự cố liên quan đến Printer và Scan
 • Thiết lập và xử lý sự cố Projectors (máy chiếu)
  • Tư vấn các thông số kỹ thuật và lựa chọn thiết bị máy chiếu
  • Tìm hiểu các tính năng (function) máy chiếu của các hãng
  • So sánh các dòng sản phẩm máy chiếu khác nhau.
  • Thiết lập kết nối máy chiếu và Laptop/PC: HDMI, VGA, Wifi…
 • Thiết lập và xử lý sự cố UPS
  • Tư vấn các thông số kỹ thuật và lựa chọn thiết bị UPS
  • Tìm hiểu các tính năng (function) của UPS
  • Tìm hiểu và cấu hình dự phòng nguồn điện UPS đối với hệ thống Server (UPS control server).
 • Hệ thống Access Door
  • Giới thiệu về hệ thống cửa từ và vân tay
  • Cấu hình các thông số cần thiết
Phần 5: Thiết lập hệ thống Wifi và Camera
 • Thiết lập hệ thống Camera
  • Tư vấn các thông số kỹ thuật của camera, đầu ghi…
  • Thiết lập hệ thống camera và cài đặt các phần mềm camera
  • Thiết lập hệ thống Camera và thiết bị NAS
 • Thiết lập hệ thống mạng không dây
  • Các thông số kỹ thuật của mạng không dây
  • Các mô hình triển khai mạng không dây
  • Thiết lập hệ thống mạng không dây
Phần 6: Công cụ xử lý sự cố từ xa
 • Thu thập thông tin sự cố người dùng
 • Kỹ năng xử lý các sự cố từ xa
 • Các công cụ xử lý sự cố từ xa
------------------------------------------------
HỌC PHẦN 2: XỬ LÝ SỰ CỐ HẠ TẦNG MẠNG 
Phần 1: Thiết kế hạ tầng mạng doanh nghiệp
 • Mô hình phân cấp của thiết kế hạ tầng mạng
 • Chức năng và đặc điểm các thiết bị mạng
 • Thu thập và phân tích yêu cầu mạng
 • Thiết kế sơ đồ hạ tầng mạng
 • Công cụ thiết kế mạng
Phần 2: Đánh giá hạ tầng mạng doanh nghiệp
 • Các mô hình hạ tầng mạng doanh nghiệp
 • Phân tích và đánh giá ưu điểm và nhược điểm các mô hình hạ tầng mạng
 • Tối ưu hóa thiết kế hạ tầng mạng doanh nghiệp
Phần 3: Triển khai hạ tầng mạng doanh nghiệp
 • Các kỹ thuật cấu hình hạ tầng mạng
  • VLAN
  • Routing
  • NAT/PAT
  • Kết nối VPN
 • Triển khai và vận hành hạ tầng mạng doanh nghiệp
 • Triển khai kết nối VPN trong mạng doanh nghiệp
------------------------------------------------
HỌC PHẦN 3: XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG MẠNG 
Phần 1: Triển khai Active Directory Domain Services
 • Triển khai Active Directory Domain Services trong mạng doanh nghiệp
 • Xây dựng cấu trúc OU, group, user trên Domain Controller
 • Tối ưu hóa thực thi các chính sách GPO cho các phòng ban trong doanh nghiệp đảm bảo tính ổn định
 • Thiết lập và cấu hình các chính sách GPO
  • Printer Server
  • Map Network Drive
  • Triển khai phần mềm dựa trên GPO
  • Cấu hình chính sách GPO cho phép truy cập các ứng dụng
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp dự phòng Domain Controller
 • Xây dựng và triển khai các giải pháp Domain Controller cho doanh nghiệp nhiều chi nhánh
Phần 2: Triển khai các dịch vụ mạng Windows
 • Triển khai các dịch vụ DHCP Server, DHCP Failover, DHCP Relay Agent.
 • Triển khai dịch vụ DNS Server, DNS Server dự phòng ...
 • Triển khai dịch vụ Web Server
 • Kiểm tra các thông số mạng, trạng thái dịch vụ, nhật ký (Log file)
 • Xây dựng hệ thống Backup các dịch vụ mạng
 • Xử lý sự cố dịch vụ mạng và giải pháp khắc phục
Phần 3: Triển khai File Server
 • Khảo sát và tổ chức dữ liệu trong doanh nghiệp
 • Phân cấp dữ liệu đảm bảo tính mở rộng dữ liệu
 • Tối ưu phân quyền hợp lý từng phòng ban, người dùng
 • Xây dựng hệ thống File Server sao lưu dự phòng dữ liệu
 • Xử lý sự cố File Server
Phần 4: Triển khai dịch vụ mạng Linux Server
 • Giới thiệu các dịch vụ DHCP, DNS, File Server, Web Server, Mail Server
 • Triển khai dịch vụ mạng doanh nghiệp tích hợp Windows và Linux
Phần 5: Hệ thống Mail doanh nghiệp
 • Giải pháp Email cho doanh nghiệp: hosting email, smart host, office 365…
 • Kiến trúc hoạt động của hệ thống Mail doanh nghiệp
 • Triển khai và vận hành hệ thống Mail Exchange 2016 và MDeamon.
 • Xây dựng Mailbox dự phòng và tính năng Hub trên Mail Server
 • Xây dựng các chính sách gửi nhận mail, chính sách mailbox, chính sách spam mail
 • Di chuyển (migration) Email sang Office 365, Gmail…
Phần 6: Hệ thống Ảo hóa
 • Khảo sát và thiết lập các tài nguyên cho hệ thống ảo hoá
 • Thiết lập, triển khai và quản lý hệ thống ảo hóa Vmware và Hyper-V.
 • Giải pháp dự phòng trong hệ thống ảo hóa
 • Thiết lập các Alert hệ thống cho Hosts, VMs, CPU, RAM, Disk, Network…
 • Giải quyết các sự cố liên quan đến ảo hoá
 • Giải pháp Disaster Recovery (DR) cho ảo hoá.
Phần 7: Hệ thống VoIP
 • Các khái niệm về VoIP
 • Các mô hình VoIP Server hiện nay.
 • Các giao thức của VoIP
 • Hoạt động của hệ thống VoIP
 • Triển khai và vân hành hệ thống VoIP sử dụng phần mềm Free PBX, Asterisk
------------------------------------------------
HỌC PHẦN 4: HỆ THỐNG BẢO MẬT VÀ ENDPOINT MANAGEMENT
Phần 1: Bảo mật hạ tầng mạng doanh nghiệp
 • Các kỹ thuật bảo mật tại Layer 2
  • Port Security
  • DHCP Snooping
  • DAI
 • Các kỹ thuật bảo mật hệ thống mạng không dây
 • ACL
 • Chứng thực AAA (RADIUS/TACAS+)
Phần 2: Bảo mật hệ thống mạng Windows
 • Chứng thực RADIUS trong Windows
 • Thiết lập chứng chỉ CA
  • HTTPs
  • Mail
  • SSTP
 • Thiết lập chính sách Firewall của Windows
Phần 3: Hệ thống tường lửa
 • Thiết kế các chính sách tường lửa trong mạng doanh nghiệp
 • Mô hình triển khai DMZ
 • Thiết lập và cấu hình chính sách, Rules trên thiết bị Tường lửa
 • Triển khai hệ thống trên thiết bị Tường lửa WatchGuard, Juniper, Fortigate
 • Triển khai hệ thống Tường lửa phần mềm PfSense, Fortigate
Phần 4: Hệ thống Endpoint Management
 • Giới thiệu hệ thống Endpoint Management
 • Triển khai các ứng dụng Endpoint management
  • ManageEngine Desktop Central
  • Symantec Endpoint Protection
  • Kaspersky Endpoint Security Central Management
  • Bit Defender
------------------------------------------------
HỌC PHẦN 5: QUẢN LÝ GIẢI PHÁP MẠNG DOANH NGHIỆP
 • Khảo sát, đánh giá đề xuất các giải pháp mạng cho doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch triển khai giải pháp mạng cho doanh nghiệp (Solution, BOM, Plan, Setup, Handover…)