Môn học: Khóa học Doanh nghiệp SOPHOS FIREWALL

Khóa học Doanh nghiệp SOPHOS FIREWALL

Khóa học Doanh nghiệp SOPHOS FIREWALL

1142 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 1. Hiểu rõ các kỹ thuật tấn công và kỹ năng bảo mật hệ thống mạng của Sophos Firewall.
 2. Nắm rõ các tính năng và nguyên lý hoạt động của Sophos Firewall.
 3. Thiết kế và triển khai Sophos Firewall bảo vệ hệ thống mạng doanh nghiệp.


Hình thức đào tạo

 • Chương trình doanh nghiệp 2 ngày
 • Tham gia học trực tiếp tại OpenLab
 • Thi chứng chỉ ET80 - Sophos Firewall Engineer của hãng Sophos


Tài liệu và thiết bị

 • Thực hiện hệ thống trên thiết bị Sophos Firewall
 • Thực hành trên hệ thống demo của hãng Sophos
 • Cung cấp Sách, Tài liệu của hãng Sophos


Sơ lược chương trình

 • Module 1: Sophos Firewall Overview
 • Module 2: Sophos Firewall Deployment
 • Module 3: Getting Started with Sophos Firewall
 • Module 4: Base Firewall
 • Module 5:Network Protection
 • Module 6: Site-to-site Connections
 • Module 7:Authentication
 • Module 8:Web Protection
 • Module 9:Application Control
 • Module 10:Remotes Access
 • Module 11: Wireless Protection
 • Module 12:Logging and Reporting
 • Module 13:Central Firewall Management
 • Module 14: Course Review and Get exam


/* Nội dung chương trình có thể thay đổi theo yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp */