Môn học: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

12 session 2 giờ/session 1258 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI MÃ GIẢ (PSEUDO CODE)


Tại sao lại sử dụng mã giả?

 

  1. Khả năng đọc tốt hơn: Thông thường, các lập trình viên làm việc cùng với những người từ các lĩnh vực khác, chẳng hạn như nhà toán học, đối tác kinh doanh, người quản lý, v.v. Sử dụng mã giả để giải thích cơ chế của mã sẽ làm cho giao tiếp giữa các nền khác nhau dễ dàng và hiệu quả hơn.
  2. Dễ dàng xây dựng mã: Khi lập trình viên trải qua quá trình phát triển và tạo mã giả, quá trình chuyển đổi mã đó thành mã thực được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.
  3. Một điểm trung gian tốt giữa lưu đồ và mã: Chuyển trực tiếp từ ý tưởng sang lưu đồ sang mã không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đó là nơi mã giả trình bày một cách để làm cho quá trình chuyển đổi giữa các giai đoạn khác nhau mượt mà hơn.
  4. Phát hiện và sửa lỗi dễ dàng hơn: Vì mã giả được viết ở định dạng con người có thể đọc được, nên việc chỉnh sửa và phát hiện lỗi trước khi thực sự viết một dòng mã sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc chỉnh sửa mã giả có thể được thực hiện hiệu quả hơn so với kiểm tra, gỡ lỗi và sửa mã thực.

 

Slot (2h) Nội Dung Khoá Học Tài Liệu Giảng Dạy Ghi Chú
1
Giới thiệu khoá học Introduction to Pseudo Code & Algorithms.pptx
 
1.1. Giới thiệu các thuật toán
1.2. Phương pháp tiếp cận
1.3. Các bước giải quyết vấn đề
1.4. Giới thiệu Flowchart
1. Introduction to Algorithms & FlowChart
2 1.5. Cấu trúc Flowchart tuần tự
1.6. Cấu trúc quyết định
1.7. Cấu trúc lặp
1.8. Cấu trúc case
1.9. Cấu trúc kết hợp
3
Lab1 - Vẽ Flowchart với Diagram Designer Thực hành
Mini Project Ghép nhóm
4 2.1. Cách xây dựng thuật toán
2.2. Thuật toán tuần tự
2.3. Thuật toán quyết định
2. Sequence Algorithms & Flowcharts
5 2.4. Cách viết mã giả
2.5. Mã giả cho thuật toán tuần tự
2.6. Mã giả cho thuật toán quyết định
6 Lab2 - Viết mã giả giải phương trình ax+b=c Thực hành
7 3.1. Thuật toán lặp
3.2. Thuật toán case
3.3. Thuật toán kết hợp
3. Decision, Repetition Algorithms & Flowcharts
8 3.4. Mã giả cho thuật toán lặp
3.5. Mã giả cho thuật toán case
3.6. Mã giả cho thuật toán kết hợp
9 Lab3 - Chuyển mã giả sang mã lệnh C Thực hành
10 4.1. Các thuật toán con
4.2. Thuật toán sắp xếp
4. Advanced Algorithms
11 4.3. Thuật toán tìm kiếm
12
Lab4 - Viết mã giả và chuyển mã lệnh C Thực hành
Báo cáo mini Project Báo cáo nhóm