Môn học: LẬP TRÌNH ARDUINO

LẬP TRÌNH ARDUINO

LẬP TRÌNH ARDUINO

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày 1182 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học

 • Cung cấp các kiến thức tổng quan về IoT
 • Kiến thức về phần cứng, board mạch, cảm biến,...
 • Làm quen và lập trình trên board mạch Arduino
 • Nắm vững nguyên lý hoạt động IoT qua các Project 

2. Nội dung chương trình

Chương 1: Tổng quan về IoT & Arduino [ Link tài liệu ]

 • Giới thiệu chung IoT & Arduino
 • Cài đặt môi trường Arduino IDE

Chương 2: Lập trình trên Arduino [ Link tài liệu ]

 • Thực hiện kết nối sơ đồ mạch điện
 • Lập trình trên Arduino

Chương 3: Lập trình C trên Arduino 


Chương 4: Digital Output trên Arduino [ Link tài liệu ] [ Processing ]

 • Khái niệm về Digital và Analog
 • Inputs và Outputs của Arduino
 • Processing 
 • Khái niệm debounce

Chương 5: Giao tiếp Serial [ Link tài liệu ]

 • Giao tiếp Serial
 • Các giao diện giao tiếp Serial

Chương 6: Thiết kế Output trên Arduino [ Link tài liệu ]

 • Thiết lập sơ đồ mạch điện
 • Output sử dụng LED và LCD

----------------------------------------------------------------------------

THIẾT KẾ, LẮP MẠCH, LẬP TRÌNH TRÊN ARDUINO

 1. Hướng dẫn thực hiện LED nhấy nháy với Arduino
 2. Thay đổi độ sáng của đèn LED từ sáng mờ đến sáng tỏ
 3. Hướng dẫn tạo đèn giao thông với Arduino
 4. Hướng dẫn đèn LED với IR Remote Control
 5. Hướng dẫn điều khiển RBG LED qua Bluetooth từ Smart phone
 6. Hướng Dẫn Sử dụng Cảm biến DHT11 & Arduino
 7. Hướng Dẫn Sử dụng I2C & LCD Với Arduino
 8. Điều khiển LED với nút nhấn - LED_Button Tutorial
 9. Xe tránh vật cản với Arduino - Obstacle Avoiding Car
 10. Trò chơi Memory Game với Arduino - Memory Game
 11. Càm biến Parking Sensor với Arduino - Parking Sensor
 12. Cảm biến PIR Motion Sensor với Arduino - PIR Motion Sensor
 13. Điều khiển cửa ra vào Access Control - Access Control