Môn học: LẬP TRÌNH PYTHON ĐIỀU KHIỂN GPIO TRÊN RASPBERRY PI

LẬP TRÌNH PYTHON ĐIỀU KHIỂN GPIO TRÊN RASPBERRY PI

LẬP TRÌNH PYTHON ĐIỀU KHIỂN GPIO TRÊN RASPBERRY PI

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

 1. Kiến thức phần cứng

Rasberry Pi là một máy tính mini giá rẻ, có kích thước nhỏ, gọn, là một thiết bị phần cứng cho các dự án cá nhân (và một số thương mại nữa) vì nó có nhiều chân đầu vào / đầu ra, giao diện video, camera, âm thanh và nhiều hệ điều hành tốt để cài đặt.

Các chân GPIO bao gồm :
  • 26 chân GPIO. Khi thiết lập là input, GPIO có thể được sử dụng như chân interupt, GPIO 14 & 15 được thiết lập sẵn là chân input.
  • 1 UART, 1 I2C, 2 SPI, 1 PWM (GPIO 4)
  • 2 chân nguồn 5V, 2 chân nguồn 3.3V, 8 chân GND
  • 2 chân ID EEPROM2. Kiến thúc ngôn ngữ lập trình
  • Lập trình trên Pi có thể trực tiếp từ bash-shell của linux, hoặc lập trình với C, Python, perl hay Ruby.
  • Thư viện cho Pi đa dạng, cung cấp nhiều hàm xử lý linh hoạt, hỗ trợ nhiều giao tiếp và tốc độ của thư viện nhanh.

3. Thực hành 
Lập trình Python để viết chương trình điều khiển khiển các chân GPIO