Môn học: HELPDESK MÁY TÍNH VÀ MÁY CHỦ

HELPDESK MÁY TÍNH VÀ MÁY CHỦ

HELPDESK MÁY TÍNH VÀ MÁY CHỦ

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 2010 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
 • Các kiến thức về thiết lập và cấu hình Máy tính/Laptop/Server
 • Kỹ năng tháo lắp Máy tính/Laptop/Server
 • Kỹ năng xử lý sự cố Máy tính/Laptop/Server

2. Nội dung chương trình
Phần 1: HELPDESK MÁY TÍNH/LAPTOP
Chương 1: Tổng quan mạng máy tính
 • Tổng quan mạng máy tính
 • Mô hình Client/Server và các dịch vụ mạng
 • Các thiết bị mạng hiện nay
 • Sự khác nhau giữa máy tính và máy chủ
 • Phân loại mạng có dây và không dây
 • Địa chỉ IP
 • Thực hành thiết lập hệ thống mạng
Chương 2: Phần cứng máy tính/Laptop
 • Tổng quan về Máy tính & Laptop
 • Các model và khả năng tương thích dòng sản phẩm và công nghệ PC/Laptop hiện nay.
 • Các thành phần và chức năng phần cứng máy tính/Laptop
  • Bo mạch chủ (Motherboards)
  • Bộ xử lý trung tâm (CPU)
  • Bộ nhớ Random Access Memory (RAM)
  • Thiết bị lưu trữ (Hard Disk/Storage Devices)
  • Adapter Cards, Expansion Cards, Power Supplies,...
 • Thực hành tháo lắp máy tính/Laptop
Chương 3: Hệ điều hành máy tính/Laptop
 • Tổng quan về hệ điều hành
 • Phân loại hệ điều hành Client/Server
 • Thực hành cài đặt và nâng cấp hệ điều hành
 • Cấu hình các chức năng và công cụ trên hệ điều hành
Chương 4: Thiết lập và cấu hình máy tính/Laptop
 • Kỹ thuật cài đặt phần mềm tiện ích (Office, Mail Client,…) tại máy người dùng
 • Cài đặt và cấu hình các công cụ xử lý sự cố từ xa
 • Tổng quan về Printer/Scanner
 • Thiết lập kết nối máy tính/Laptop với Printer/Scanner
 • Xử lý sự cố liên quan đến kết nối Printer/Scanner
Chương 5: Xử lý sự cố máy tính/Laptop
 • Các công cụ (Tools) kiểm tra phần cứng máy tính/Laptop như RAM, HDD, CPU xác định thiết bị lỗi
 • Kiểm tra tính tương thích các linh kiện
 • Kỹ thuật cài đặt và xử lý lỗi hệ điều hành trên máy tính/Laptop.
------------------------------------
Phần 2: MÁY CHỦ (SERVER)
Chương 6: Phần cứng Server
 • Thông số kỹ thuật Server và các sản phẩm Server của các hãng
 • Các thành phần cấu tạo của thiết bị Server
 • Thực hành tháo lắp thiết bị Server và xử lý các lỗi phần cứng thiết bị Server
 • Kiểm tra tương thích phần cứng và các gói hỗ trợ Server của các hãng
 • Sử dụng phần mềm của hãng để kiểm tra phần cứng, Firmware trên Server
 • Nâng cấp phần cứng (BIOS, RAM,…) và hệ điều hành trên thiết bị Server
Chương 7: Hệ điều hành thiết bị Server
 • Cài đặt hệ điều hành trên thiết bị Server
 • Kỹ thuật cài đặt hệ điều hành Server sử dụng các công cụ (Tools) của hãng
 • Các công cụ hỗ trợ cho việc vận hành phần cứng máy chủ
 • Kỹ thuật triển khai RAID và xử lý sự cố ổ cứng trên Server
Chương 8: Thiết lập các dịch vụ trên Server
 • Tổng quan về Active Directory Domain Services trong mạng doanh nghiệp
 • Một số dịch vụ phổ biến trong mạng doanh nghiệp
 • DHCP Server, DNS Server,File Server, Web Server và Mail Server
 • Thực hành cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên Server
Chương 9: Ảo hóa và Điện toán đám mây
 • Tổng quan về Ảo hóa và Điện toán đám mây (Cloud Computing)
 • Các công nghệ Ảo hóa hiện nay
 • Các công nghệ và nền tảng Cloud hiện nay
 • Thực hành hệ thống Ảo hóa/cấu hình Cloud

==> TÀI LIỆU THAM KHẢO