Môn học: HELPDESK MÁY TÍNH VÀ MÁY CHỦ

HELPDESK MÁY TÍNH VÀ MÁY CHỦ

HELPDESK MÁY TÍNH VÀ MÁY CHỦ

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 399 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Lắp ráp, sửa chữa và xử lý sự cố máy tính, máy chủ