Môn học: Phân tích, gỡ bỏ mã độc và kiểm soát truy cập An toàn thông tin

Phân tích, gỡ bỏ mã độc và kiểm soát truy cập An toàn thông tin

Phân tích, gỡ bỏ mã độc và kiểm soát truy cập An toàn thông tin

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Phân tích mã độc giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại và đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính. Quá trình này có thể bao gồm phân tích cấu trúc tệp tin, giải mã các phần mã hóa, phân tích luồng điều khiển và tìm kiếm các ký tự đặc biệt hoặc hành động bất thường của chương trình.


Nội dung chương trình cung cấp cách sử dụng công cụ và kỹ thuật phân tích mã độc để xác định các mối đe dọa và đưa ra giải pháp phù hợp để loại bỏ chúng. Học viên cũng sẽ được hướng dẫn cách kiểm soát truy cập vào hệ thống, đảm bảo chỉ có những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào các tài khoản và thông tin quan trọng.

 

Mục tiêu khóa học
 • Hiểu và áp dụng các kỹ thuật phân tích mã độc để phát hiện, phân tích và loại bỏ các phần mềm độc hại khỏi hệ thống máy tính.
 • Nắm được các kỹ thuật gỡ bỏ mã độc để đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính.
 • Hiểu về các kỹ thuật kiểm soát truy cập an toàn thông tin để đảm bảo tính riêng tư và an ninh của thông tin quan trọng.
 • Nắm được các kỹ thuật mã hóa và xác thực danh tính để đảm bảo tính bảo mật của thông tin.
 • Thực hành và trải nghiệm các kỹ thuật phân tích, gỡ bỏ mã độc và kiểm soát truy cập an toàn thông tin.

 

Hình thức đào tạo
 • Tham gia học trực tiếp và thực nghiệm triển khai hạ tầng trên thiết bị
 • Tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu và nội dung doanh nghiệp (In house Training)
 • Cung cấp bài giảng, sách, tài liệu, tài liệu thực hành
 • Cấp chứng nhận hoàn thành sau khóa học

Nội dung chương trình
/* Nội dung có thể thay đổi theo yêu câu đào tạo của doanh nghiệp */

 

Phần I: Tổng quan phân tích mã độc và kiểm soát truy cập

 • Khái niệm phân tích mã độc và kiểm soát truy cập
 • Mục tiêu, vai trò phân tích mã độc và kiểm soát truy cấp
 • Công nghệ phân tích mã độc và kiểm soát truy cập
 • Các quy trình xử lý mã độc hiện nay
 • Quy trình xử lý mã độc chuẩn

 

Phần II: Kỹ năng phân tích mã độc

 • Quy tắc chính khi phân tích mã độc
 • Phương pháp phân tích mã độc
 • Công cụ phân tích mã độc

 

Phần III: Kỹ năng ứng cứu, ngăn chặn lây lan, xử lý gỡ bỏ mã độc và khôi phục hệ thống

 • Kỹ năng ứng cứu, ngăn chặn lây lan mã độc
 • Kÿ năng xử lý gỡ bỏ mã độc
 • Kỹ năng khôi phục lại hệ thống

 

Phần IV: Kỹ năng điều tra, rà soát, xác định nguồn lây nhiễm, lập hồ sơ sự cố mã độc

 • Kỹ năng điều tra, rà soát sự cố mã độc
 • Kỹ năng xác định nguồn lây nhiễm sự cố mã độc
 • Kỹ năng lập hồ sơ sự cố mã độc

 

Phần V: Thực hành các kỹ thuật phân tích thực thi mã độc

 • Thực hành các kỹ thuật phân tích thực thi mã độc cơ bản
 • Thực hành các kỹ thuật phân tích hành vi mã độc cơ bản
 • Thực hành sử dụng công cụ IDA Pro trong phân tích mã thực thi mã độc
 • Thực hành các bài tập nhận diện các cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ Assembly
 • Thực hành phân tích mã thực thi của một chương trình trên hệ điều hành Windows