Môn học: TỐI ƯU HÓA & MỞ RỘNG HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

TỐI ƯU HÓA & MỞ RỘNG HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

TỐI ƯU HÓA & MỞ RỘNG HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khoá học tối ưu hoá và mở rộng cho hạ tầng ảo hoá vSphere trang bị cho học viên quản trị, tối ưu hoá các chức năng và tăng cường mở rộng hạ tầng ảo hoá với vSphere cho một tổ chức với bất kỳ kích cỡ.
 • Khoá học này là khoá học dành cho các chuyên gia đã có trình độ VCP nhằm chuyên sâu các kỹ năng trong việc tối ưu hoá và quản trị nâng cao vSphere 6.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khoá học này, học viên có khả năng:
 • Cấu hình và quản lý mạng ESXi và lưu trữ cho một doanh nghiệp lớn.
 • Quản lý những thay đổi trong môi trường vSphere.
 • Tối ưu hóa hiệu suất của tất cả các thành phần vSphere.
 • Khắc phục sự cố lỗi hoạt động và xác định nguyên nhân sự cố.
 • Sử dụng VMware vSphere® ESXi™ Shell và VMware vSphere® Management Assistant để quản lý vSphere.
 • Sử dụng VMware vSphere® Auto Deploy™ để cung cấp ESXi hosts

3. Thời lượng: 10 ngày, 4 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Các quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm về hệ điều hành Linux
 • Có kiến thức về các khái niệm đã được học trong khoá học VMware Data Center Virtualization Professional dành cho chứng chỉ VCP-DCV

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Giới thiệu khoá học
 • Giới thiệu tổng quan khoá học
 • Mục tiêu khoá học
 • Các nguồn tài nguyên khoá học
Chương 2: Quản lý tài nguyên của VMware
 • Hiểu mục đích của giao diện dòng lệnh VMware vSphere
 • Triển khai và cấu hình vSphere Management Assistant
 • Thảo luận các lựa chọn khi sử dụng các lệnh vSphere CLI
 • Sử dụng vmware-cmd cho việc hoạt động các máy ảo
 Chương 3: Bảo mật vSphere
 • Mô tả những tính năng và lợi ích của Platform Services Controller
 • Cấu hình truy cập và chứng thực
 • Bảo mật ESXi, vCenter Server và các máy ảo
Chương 4: Hiệu suất trong một môi trường ảo hóa
 • Xem lại các phương pháp xử lý sự cố hiệu suất vSphere.
 • Phân tích phần mềm và phần cứng kỹ thuật ảo hóa và tác động của chúng đến hiệu suất.
 • Các công cụ giám sát hiệu suất sử dụng vSphere.
Chương 5: Khả năng mở rộng mạng
 • Tạo, cấu hình và quản lý thiết bị chuyển mạch phân phối của vSphere.
 • Di chuyển các máy ảo từ switches chuẩn để phân phối thiết bị chuyển mạch.
 • Giải thích phân phối các tính năng của switch như private VLANs, VMware vSphere® Network I/O Control, port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow
Chương 6: Tối ưu hóa mạng
 • Giải thích các tính năng hiệu suất của Card mạng.
 • Giải thích các tính năng hoạt động của vSphere networking.
 • Theo dõi số liệu hiệu suất mạng chính.
 • Sử dụng vSphere Management Assistant để quản lý cấu hình mạng ảo.
 • Khắc phục sự cố các vấn đề hiệu suất mạng phổ biến.
Chương 7: Khả năng mở rộng lưu trữ
 • Giải thích về vSphere lưu trữ APIs cho mảng hội nhập và kiến thức lưu trữ.
 • Cấu hình và xác định chính sách lưu trữ máy ảo.
 • Cấu hình VMware vSphere® Storage DRS™ và VMware vSphere® Storage I/O Control
Chương 8: Tối ưu hoá lưu trữ
 • Xác định các vấn đề truy cập lưu trữ.
 • Giải thích cách giao thức lưu trữ, VMware vSphere® VMFS cấu hình, cân bằng tải, hàng đợi và những ảnh hướng của các yếu tố đó đến hiệu suất.
 • Cấu hình vSphere® Flash Read Cache™
 • Theo dõi số liệu hiệu suất lưu trữ chính.
 • Sử dụng vSphere Management Assistant để quản lý lưu trữ ảo.
 • Khắc phục sự cố các vấn đề hiệu suất lưu trữ phổ biến.
Chương 9: Tối ưu hóa CPU
 • Phân tích các hoạt động lập lịch của CPU, hỗ trợ NUMA và các tính năng khác ảnh hưởng đền hiệu suất của CPU.
 • Theo dõi số liệu hiệu suất CPU chính.
 • Khắc phục sự cố các vấn đề hiệu suất của CPU
Chương 10: Tối ưu hóa bộ nhớ
 • Phân tích về cơ chế ballooning, nén bộ nhớ và máy chủ kỹ thuật để cải tạo bộ nhớ trao đổi khi bộ nhớ được overcommitted.
 • Theo dõi số liệu hiệu suất bộ nhớ chính.
 • Khắc phục sự cố các vấn đề hiệu năng bộ nhớ phổ biến.
Chương 11: Máy ảo và tối ưu hóa Cluster
 • Mô tả các nguyên tắc hiệu suất cho máy ảo, thiết lập phân bổ nguồn lực, VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters, resource pools, and VMware vSphere® High Availability admission control policies
 • Khắc phục sự cố mất điện trên máy ảo.
 • Khắc phục sự cố các vấn đề cụm vSphere
Chương 12: Máy chủ và quản lý khả năng mở rộng
 • Phân tích VMware vSphere® Distributed Power Management™
 • Sử dụng Host Profiles để quản lý cấu hình phù hợp với ESXi
 • Sử dụng VMware vSphere® PowerCLI™ để thực hiện vSphere
 • Sử dụng Image Builder để tạo ra một ESXi installation image
 • Sử dụng vSphere Auto Deploy để cung cấp ESXi hosts.

==> TÀI LIỆU THAM KHẢO