Môn học: THIẾT KẾ BẢN MẠCH PCB THEO Ý TƯỞNG CÁ NHÂN

THIẾT KẾ BẢN MẠCH PCB THEO Ý TƯỞNG CÁ NHÂN

THIẾT KẾ BẢN MẠCH PCB THEO Ý TƯỞNG CÁ NHÂN

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày 1047 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học

  • Cung cấp các kiến thức tổng quan về IoT
  • Các bước thực hành thiết kế ý tưởng sản phẩm IoT của cá nhân 
  • Học viên ra ý tưởng thiết kế và tự tay tạo Board mạch riêng theo nhu cầu sử dụng


2. Nội dung chương trình


Phần 1: Đề xuất và phân tích ý tưởng IoT cá nhân

Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn định hướng và dề xuất các ý tưởng có thể ứng dụng được trong thực tế để tiến hành nghiên cứu, phát triển thành phẩm.


Phần 2: Hoạch định hiện thực sản phẩm IoTPhần 3: Định hướng nghiên cứu thiết bị và công nghệ IoT

  • Sensor: Temperature & Humidity, Soil Moisture, …
  • Wireless: Wifi, Bluetooth, Zigbee, LoRa…
  • System: IoT Web App, Mobile App,
  • Platform: IoT Platform của các hãng Microsoft, Google, Amazon, ....

Phần 4: Hoạch định thiết kế phần cứng

Tham khảo ở kênh sau:

https://labprojectsbd.com/2021/07/25/digital-clock-with-ds3231-pic-microcontroller/