Môn học: TRẢI NGHIỆM TRÊN BOARD MẠCH/KIT CỦA HÃNG

TRẢI NGHIỆM TRÊN BOARD MẠCH/KIT CỦA HÃNG

TRẢI NGHIỆM TRÊN BOARD MẠCH/KIT CỦA HÃNG

10 Buổi 4 giờ / buổi 1039 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Mục tiêu trải nghiệm 

  • Cung cấp nguyên lý hoạt động và công nghệ từ các thiết bị board mạch sản xuất của hãng
  • Kiến thức thực tế, ứng dụng thiết kế ý tưởng sản phẩm trên các board mạch của hãng
  • Trải nghiệm thực hành Project ứng dụng trên thiết bị board mạch của hãng

Trải nghiệm trên board mạch của công ty Gowin Semiconductor & Nexcomm-Asia, NXP [ Link ] [ Link ]
Thực hiện Project trên board mạch Gowin Arora FPGA Development Kit