Môn học: TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình

 • Khóa học được thiết kế với mục đích cung cấp các kiến thức về giải pháp hạ tầng mạng của Cisco Systems, tập trung các phần liên quan đến phương pháp thiết kế, dự toán và triển khai hạ tầng mạng, tối ưu hiệu suất mạng dựa trên công nghệ và nền tảng thiết bị của hãng Cisco.
 • Nội dung khóa học là các kiến thức được chọn lọc trong chương trình chứng chỉ quốc tế về công nghệ mạng CCNA (Cisco Certified Network Associate) và chứng chỉ về thiết kế mạng CCDA (Cisco Certified Design Associate), bao gồm thiết kế mô hình mạng chuẩn Cisco, các thiết bị mạng được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN), sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN, vấn đề định tuyến trong mạng diện rộng (WAN), các kỹ thuật cấu hình trong LAN, thiết lập kết nối giữa các chi nhánh.

2. Mục tiêu chương trình
 • Trang bị kiến thức tổng quan về thiết kế và triển khai hạ tầng mạng hiệu quả, ổn định.
 • Kiến thức phân tích các yêu cầu người dùng để đánh giá, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính.
 • Thiết kế, cấu hình và ứng dụng các kỹ thuật VLAN trong môi trường mạng nội bộ (LAN).
 • Triển khai và quản lý định tuyến trong mạng diện rộng (WAN).
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu người dùng, kỹ năng thiết kế hệ thống mạng máy tính hiệu quả, ổn định.
 • Cấu hình cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng (ACL).
 • Cấu hình chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT).
 • Thiết lập và cấu hình kết nối VPN giữa 2 chi nhánh.
 • ....
 
3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khoá học áp dụng cho học viên đã học cấp độ 1 tại ITStarVN.
 • Các học viên/kỹ thuật viên đã có kiến thức về mạng máy tính.

5. Nội dung chương trình
PART 1: NETWORK FUNDAMENTALS
CHAPTER 1: FUNDAMENTALS OF ETHERNET LAN
Lesson 1.1: Fundamentals of Ethernet LAN [ Slide 1.1. Fundamentals of LAN ]
Practice 1.1.1: Thiết kế hệ thống mạng LAN
Practice 1.1.2: Thi công hệ thống mạng LAN
CHAPTER 2: FUNDAMENTALS OF WAN
Lesson 1.2: Fundamentals of WAN [ Slide 1.2. Fundamentals of WAN ]
Practice 2.1: Fundamentals of WAN
CHAPTER 3: OSI & TCP/IP PROTOCOL SUITE
Lesson 1.3: OSI & TCP/IP Protocol Suite [ Slide 1.3. TCP/IP Networking Model ]
Mô hình OSI và TCP/IP [ Tài liệu 1.3.1. Mô hình OSI và TCP/IP ]
Giao thức TCP và UDP [ Tài liệu 1.3.2. Giao thức TCP và UDP]
Giao thức ARP (Address Resolution Protocol) [ Tài liệu 1.3.3. Giao thức ARP ]
Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol) [ Tài liệu 1.3.4. Giao thức ICMP ]
Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [ Tài liệu 1.3.5. Giao thức DHCP ] 
Giao thức DNS (Domain Name System) [ Tài liệu 1.3.6. Giao thức DNS ]
Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [ Tài liệu 1.3.7. Giao thức HTTP ]
Giao thức FTP ( Transfer Protocol) [ Tài liệu 1.3.8. Giao thức FTP ]
Giao thức SMTP, POP3 & IMAP [ Tài liệu 1.3.9. Giao thức SMTP,POP3,IMAP ]
Giao thức VoIP - H.323 [ Tài liệu 1.3.10. Giao thức H323 ]
Giao thức VoIP - RTP & RTCP [ Tài liệu 1.3.11. Giao thức RTP & RTCP ]
Giao thức VoIP - SIP (Session Initiation Protocol) [ Tài liệu 1.3.12. Giao thức SIP ]
Practice 3.1: Capture Packet - Wireshark 
CHAPTER 4: IPv4 ADDRESSING & SUBNETTING
Lesson 1.4: IPv4 Addressing & Subnetting [ Slide 1.4. IPv4 Addressing & Subnetting ]
Exercise 1.4.1: VLSM [ Bài tập 1.4.1. VLSM ]

PART 2: IMPLEMENTING LANS
CHAPTER 1: SWITCH CONFIGURATION BASICS
Lesson 2.1.1: Accessing the Cisco Catalyst Switch CLI [ Slide 2.1.1. Accessing the Cisco Catalyst Switch CLI ]
Lesson 2.1.2: Ethernet LAN Switching [ Slide 2.1.2. Ethernet LAN Switching ]
Configuring Basic Switch Management 
L2 Etherchannel 
CHAPTER 2: IMPLEMENTING VLANS & STP
Lesson 2.2.1: Implementing VLANs & STP [ Slide 2.2.1 Implementing VLANs ]
Practice 2.1: Configuring VLAN [ Lab 2.2.1. Configuring VLAN ]
Lesson 2.2.2: Spanning Tree Protocol 
CHAPTER 3: WIRELESS LANS
Lesson 2.3: Wireless LANs 
Fundamentals of Wireless Networks
Analyzing Cisco Wireless Architectures
Securing Wireless Networks
Practice: Building a Wireless LAN
 
PART 3: ROUTING
CHAPTER 1: OPERATING CISCO ROUTERS
Lesson 3.1: Operating Cisco Routers [ Slide 3.1. Operating Cisco Routers ]
Default Cisco Router Boot-up sequence process [ Tài liệu 3.1.1. Default Cisco Router Boot-up sequence process ]
How to Change Configuration Register Settings on Cisco Router [ Tài liệu 3.1.2. How to Change Configuration Register Settings on Cisco Router ]
Practice 3.1: Khôi phục Password Router Cisco [ Lab  3.1. Recovery Password Cisco Router ] 
CHAPTER 2: IPv4 ROUTING
Lesson 3.2: IPv4 Routing 
Static Routing [ Lab 3.2.1. Lab Static Route ]
OSPF [ Tài liệu 3.2.1. OSPF ] [ Lab 3.2.2. Lab OSPF ] 
Route Redistribution [ Lab 3.2.3. Lab Route Redistribution ]
VLAN Routing
CHAPTER 3: IPv6 ROUTING
Lesson 3.3: IPv6 Routing 
IPv6 Addressing and Subnetting
Implementing IPv6 Routing
 
PART 4: IP SERVICES
CHAPTER 1: NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)
Lesson 4.1: Network Address Translation
Lab - Configuring NAT
CHAPTER 2: DEVICE MANAGEMENT PROTOCOLS
Lesson 4.2: Device Management Protocols 
Giao thức CDP & LLDP [ Tài liệu 4.2.1. Giao thức CDP ]
Giao thức NTP (Network Time Protocol) [ Tài liệu 4.2.2. Giao thức NTP ]
Lab NTP [ Lab 4.2.1. Lab NTP ] [ Lab 4.2.2. Lab NTP_2 master ]
TFTP & FTP
SSH (Secure Shell) [ Lab 4.2.3. Lab SSH ]
Giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol) [ Tài liệu 4.2.3. Giao thức SNMP ]
SYSLOG (System Message Logging) [ Lab 4.2.4. Cấu hình Syslog, SNMP ]
CHAPTER 3: QUALITY OF SERVICE (QoS)
Lesson 4.3.1: Quality of Service 
RSVP [ Lab 4.3.1. Lab RSVP ]
Lesson 4.3.2: Queuing Mechanism [ Tài liệu 4.3.1. Kỹ thuật Hàng đợi ]
Hàng đợi FIFO - WFQ [ Lab 4.3.2. Hàng đợi FIFO - WFQ ]
Hàng đợi Priority Queuing (PQ) [ Lab 4.3.3. Lab Hàng đợi PQ ]
HÀng đợi Custom Queuing (CQ) [ Lab 4.3.4. Lab Hàng đợi CQ ]
Classification & Marking [ Lab 4.3.5. Lab Classification & Marking ] 
CHAPTER 4: FIRST HOP REDUNDANCY PROTOCOL
Lesson 4.4: First Hop Redundancy Protocol 
Lab HSRP [ Lab 4.4.1. Lab HSRP_Router ] [ Lab 4.4.2. Lab HSRP_VLAN ] [ Lab 4.4.3. Lab HSRP_L3SW ]

PART 5: IP ACCESS CONTROL LISTS
CHAPTER 1: BASIC IPv4 ACCESS CONTROL LISTS
Lesson 5.1: Basic IPv4 Access Control Lists [ Lab 5.1.1. Lab ACL ]
CHAPTER 2: ADVANCED IPv4 ACCESS CONTROL LISTS
Lab 5.2: Advanced IPv4 Access Control Lists [ Lab 5.2.1. Time of day ACL ] Lab 5.2.2. Dynamic IP ACL ]

PART 6: SECURITY SERVICES
CHAPTER 1: SECURITY ARCHITECTURES
Lesson 6.1: Security Architectures 
CHAPTER 2: SECURING NETWORK DEVICES
Lesson 6.2: Securing Network Devices 
CHAPTER 3: LAYER 2 SECURITY FEATURES
Lesson 6.3: Layer 2 Security Features 
Implementing Switch Port Security
Lab 6.3: Implementing DHCP [ Lab 6.3.2. Lab DHCP ] [ Lab 6.3.3. Lab DHCP Relay Agent ]
DHCP Snooping and ARP Inspection

PART 7: VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
Lesson 7.1: VPN
Lab 7.1.1. Lab IPSec Site-to-Site VPN [ Lab 7.1.1. IPsec Site-to-Site VPN ]

PART 8: NETWORK ARCHITECTURE
Lesson 8: Network Architecture 
LAN Architecture
WAN Architecture
Cloud Architecture
Assignment: Design LAN
 
PART 9: NETWORK AUTOMATION
Lesson 9: Network Automation 
Introduction to Controller-Based Networking
Cisco Software- Defined Access (SDA)
Automation and Programmability
REST-based APIs
Configuration mechanisms Puppet, Chef, and Ansible