Môn học: TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG CISCO

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG CISCO

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG CISCO

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học

 • Khóa học được thiết kế với mục đích cung cấp các kiến thức về giải pháp hạ tầng mạng của Cisco Systems, tập trung các phần liên quan đến phương pháp thiết kế, dự toán và triển khai hạ tầng mạng, tối ưu hiệu suất mạng dựa trên công nghệ và nền tảng thiết bị của hãng Cisco.
 • Nội dung khóa học là các kiến thức được chọn lọc trong chương trình chứng chỉ quốc tế về công nghệ mạng CCNA (Cisco Certified Network Associate) và chứng chỉ về thiết kế mạng CCDA (Cisco Certified Design Associate), bao gồm thiết kế mô hình mạng chuẩn Cisco, các thiết bị mạng được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN), sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN, vấn đề định tuyến trong mạng diện rộng (WAN), các kỹ thuật cấu hình trong LAN, thiết lập kết nối giữa các chi nhánh.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khoá học này, học viên có khả năng:
 • Học viên được trang bị kiến thức tổng quan về thiết kế và triển khai hạ tầng mạng hiệu quả, ổn định.
 • Kiến thức phân tích các yêu cầu người dùng để đánh giá, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính.
 • Thiết kế, cấu hình và ứng dụng các kỹ thuật VLAN trong môi trường mạng nội bộ (LAN).
 • Triển khai và quản lý định tuyến trong mạng diện rộng (WAN).
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu người dùng, kỹ năng thiết kế hệ thống mạng máy tính hiệu quả, ổn định.
 • Cấu hình cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng (ACL).
 • Cấu hình chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT).
 • Thiết lập và cấu hình kết nối VPN giữa 2 chi nhánh.
 • ....
 • ....
 
3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khoá học áp dụng cho học viên đã học cấp độ 1 tại ITStarVN.
 • Các học viên/kỹ thuật viên đã có kiến thức về mạng máy tính.

5. Nội dung chương trình học
PART 1: NETWORK FUNDAMENTALS
CHAPTER 1: FUNDAMENTALS OF ETHERNET LAN
Lesson 1.1: Fundamentals of Ethernet LAN 
Practice 1.1.1: Collision Domain & Broadcast Domain
Practice 1.1.2: Straight_Crossover & Crossover
CHAPTER 2: FUNDAMENTALS OF WAN
Lesson 1.2: Fundamentals of WAN 
Practice 2.1: Fundamentals of WAN
CHAPTER 3: OSI & TCP/IP PROTOCOL SUITE
Lesson 1.3: OSI & TCP/IP Protocol Suite 
ARP (Address Resolution Protocol) 
ICMP (Internet Control Message Protocol) 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
DNS (Domain Name System) 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
FTP ( Transfer Protocol)
SMTP, POP3 & IMAP 
VoIP - H.323 
VoIP - RTP & RTCP 
VoIP - SIP (Session Initiation Protocol) 
Practice 3.1: Capture Packet - Wireshark 
CHAPTER 4: IPv4 ADDRESSING & SUBNETTING
Lesson 1.4: IPv4 Addressing & Subnetting 
Exercise 1.1: VLSM

PART 2: IMPLEMENTING LANS
CHAPTER 1: SWITCH CONFIGURATION BASICS
Lesson 2.1.1: Accessing the Cisco Catalyst Switch CLI 
Lesson 2.1.2: Ethernet LAN Switching 
Configuring Basic Switch Management
L2 Etherchannel
CHAPTER 2: IMPLEMENTING VLANS & STP
Lesson 2.2.1: Implementing VLANs & STP 
Practice 2.1: Configuring VLAN 
Lesson 2.2.2: Spanning Tree Protocol 
CHAPTER 3: WIRELESS LANS
Lesson 2.3: Wireless LANs 
Fundamentals of Wireless Networks
Analyzing Cisco Wireless Architectures
Securing Wireless Networks
Practice: Building a Wireless LAN
 
PART 3: ROUTING
CHAPTER 1: OPERATING CISCO ROUTERS
Lesson 3.1: Operating Cisco Routers 
Default Cisco Router Boot-up sequence process 
How to Change Configuration Register Settings on Cisco Router 
Practice 3.1: Recovery Password Cisco Router
CHAPTER 2: IPv4 ROUTING
Lesson 3.2: IPv4 Routing 
Static Routing
OSPF
VLAN Routing
CHAPTER 3: IPv6 ROUTING
Lesson 3.3: IPv6 Routing 
IPv6 Addressing and Subnetting
Implementing IPv6 Routing
 
PART 4: IP SERVICES
CHAPTER 1: NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)
Lesson 4.1: Network Address Translation
Lab - Configuring NAT
CHAPTER 2: DEVICE MANAGEMENT PROTOCOLS
Lesson 4.2: Device Management Protocols 
CDP & LLDP
NTP (Network Time Protocol) 
Lab NTP 
SYSLOG (System Message Logging) 
TFTP & FTP
SSH (Secure Shell) 
SNMP (Simple Network Management Protocol) 
CHAPTER 3: QUALITY OF SERVICE (QoS)
Lesson 4.3.1: Quality of Service 
RSVP 
Lesson 4.3.2: Queuing Mechanism 
FIFO - WFQ
Priority Queuing (PQ) 
Custom Queuing (CQ) 
Classification & Marking 
MQC 
CHAPTER 4: FIRST HOP REDUNDANCY PROTOCOL
Lesson 4.4: First Hop Redundancy Protocol 

PART 5: IP ACCESS CONTROL LISTS
CHAPTER 1: BASIC IPv4 ACCESS CONTROL LISTS
Lesson 5.1: Basic IPv4 Access Control Lists 
CHAPTER 2: ADVANCED IPv4 ACCESS CONTROL LISTS
Lesson 5.2: Advanced IPv4 Access Control Lists 
Lab - Configure and verify access control lists 

PART 6: SECURITY SERVICES
CHAPTER 1: SECURITY ARCHITECTURES
Lesson 6.1: Security Architectures 
CHAPTER 2: SECURING NETWORK DEVICES
Lesson 6.2: Securing Network Devices 
CHAPTER 3: LAYER 2 SECURITY FEATURES
Lesson 6.3: Layer 2 Security Features 
Implementing Switch Port Security
Implementing DHCP
DHCP Snooping and ARP Inspection

PART 7: VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
Lesson 7.1: VPN 

PART 8: NETWORK ARCHITECTURE
Lesson 8: Network Architecture 
LAN Architecture
WAN Architecture
Cloud Architecture
Assignment: Design LAN
 
PART 9: NETWORK AUTOMATION
Lesson 9: Network Automation 
Introduction to Controller-Based Networking
Cisco Software- Defined Access (SDA)
Automation and Programmability
REST-based APIs
Configuration mechanisms Puppet, Chef, and Ansible