Môn học: TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG CISCO

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG CISCO

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG MẠNG CISCO

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học

 • Khóa học được thiết kế với mục đích cung cấp các kiến thức về giải pháp hạ tầng mạng của Cisco Systems, tập trung các phần liên quan đến phương pháp thiết kế, dự toán và triển khai hạ tầng mạng, tối ưu hiệu suất mạng dựa trên công nghệ và nền tảng thiết bị của hãng Cisco.
 • Nội dung khóa học là các kiến thức được chọn lọc trong chương trình chứng chỉ quốc tế về công nghệ mạng CCNA (Cisco Certified Network Associate) và chứng chỉ về thiết kế mạng CCDA (Cisco Certified Design Associate), bao gồm thiết kế mô hình mạng chuẩn Cisco, các thiết bị mạng được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN), sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN, vấn đề định tuyến trong mạng diện rộng (WAN), các kỹ thuật cấu hình trong LAN, thiết lập kết nối giữa các chi nhánh.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khoá học này, học viên có khả năng:
 • Học viên được trang bị kiến thức tổng quan về thiết kế và triển khai hạ tầng mạng hiệu quả, ổn định.
 • Kiến thức phân tích các yêu cầu người dùng để đánh giá, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính.
 • Thiết kế, cấu hình và ứng dụng các kỹ thuật VLAN trong môi trường mạng nội bộ (LAN).
 • Triển khai và quản lý định tuyến trong mạng diện rộng (WAN).
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu người dùng, kỹ năng thiết kế hệ thống mạng máy tính hiệu quả, ổn định.
 • Cấu hình cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng (ACL).
 • Cấu hình chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT).
 • Thiết lập và cấu hình kết nối VPN giữa 2 chi nhánh.
 
3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khoá học áp dụng cho học viên đã học cấp độ 1 tại ITStarVN.
 • Các học viên/kỹ thuật viên đã có kiến thức về mạng máy tính.

5. Nội dung chương trình học
PART 1: NETWORK FUNDAMENTALS
CHAPTER 1: FUNDAMENTALS OF ETHERNET LAN
Lesson 1.1: Fundamentals of Ethernet LAN [ Slide Lesson 1.1 ]
Practice 1.1.1: Collision Domain & Broadcast Domain
Practice 1.1.2: Straight_Crossover & Crossover
CHAPTER 2: FUNDAMENTALS OF WAN
Lesson 1.2: Fundamentals of WAN [ Slide Lesson 1.2 ]
Practice 2.1: Fundamentals of WAN
CHAPTER 3: OSI & TCP/IP PROTOCOL SUITE
Lesson 1.3: OSI & TCP/IP Protocol Suite [ Slide Lesson 1.3 ] [ Tài liệu OSI & TCP/IP ] [ Tài liệu TCP & UDP ]
ARP (Address Resolution Protocol) [ Tài liệu ARP/RARP ]
ICMP (Internet Control Message Protocol) [ Tài liệu ICMP ]
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [ Tài liệu DHCP ]
DNS (Domain Name System) [ Tài liệu DNS ]
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [ Tài liệu HTTP ]
FTP ( Transfer Protocol) [ Tài liệu FTP ]
SMTP, POP3 & IMAP [ Tài liệu SMTP, POP3, IMAP ]
VoIP - H.323 [ Tài liệu H.323 ]
VoIP - RTP & RTCP [ Tài liệu RTP & RTCP ]
VoIP - SIP (Session Initiation Protocol) [ Tài liệu SIP ]
Practice 3.1: Capture Packet - Wireshark 
CHAPTER 4: IPv4 ADDRESSING & SUBNETTING
Lesson 1.4: IPv4 Addressing & Subnetting [ Slide Lesson 1.4 ]
Exercise 1.1: VLSM

PART 2: IMPLEMENTING LANS
CHAPTER 1: SWITCH CONFIGURATION BASICS
Lesson 2.1.1: Accessing the Cisco Catalyst Switch CLI [ Slide Lesson 2.1.1 ]
Lesson 2.1.2: Ethernet LAN Switching [ Slide Lesson 2.1.2 ]
Configuring Basic Switch Management
L2 Etherchannel
CHAPTER 2: IMPLEMENTING VLANS & STP
Lesson 2.2.1: Implementing VLANs & STP [ Slide Lesson 2.2.1 ]
Practice 2.1: Configurating VLAN 
Lesson 2.2.2: Spanning Tree Protocol [ Slide Lesson 2.2.2 ]
CHAPTER 3: WIRELESS LANS
Lesson 2.3: Wireless LANs [ Slide Lesson 2.3 ]
Fundamentals of Wireless Networks
Analyzing Cisco Wireless Architectures
Securing Wireless Networks
Practice: Building a Wireless LAN
 
PART 3: ROUTING
CHAPTER 1: OPERATING CISCO ROUTERS
Lesson 3.1: Operating Cisco Routers [ Slide Lesson 3.1 ]
Default Cisco Router Boot-up sequence process [ Tài liệu ]
How to Change Configuration Register Settings on Cisco Router [ Tài liệu ]
Practice 3.1: Recovery Password Cisco Router
CHAPTER 2: IPv4 ROUTING
Lesson 3.2: IPv4 Routing [ Slide Lesson 3.2 ]
Static Routing
OSPF
References: OSPFFolder
VLAN Routing
CHAPTER 3: IPv6 ROUTING
Lesson 3.3: IPv6 Routing [ Slide Lesson 3.3 ]
IPv6 Addressing and Subnetting
Implementing IPv6 Routing
 
PART 4: IP SERVICES
CHAPTER 1: NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)
Lesson 4.1: Network Address Translation [ Slide Lesson 4.1 ]
Lab - Configuring NAT
CHAPTER 2: DEVICE MANAGEMENT PROTOCOLS
Lesson 4.2: Device Management Protocols [ Slide Lesson 4.2 ]
CDP & LLDP
NTP (Network Time Protocol) [ Tài liệu NTP ]
Lab NTP [ Lab NTP
SYSLOG (System Message Logging) [ Tài liệu Syslog ]
TFTP & FTP
SSH (Secure Shell) [ Tài liệu SSH ]
SNMP (Simple Network Management Protocol) [Tài liệu SNMP ]
CHAPTER 3: QUALITY OF SERVICE (QoS)
Lesson 4.3.1: Quality of Service [ Slide Lesson 4.3.1 ]
RSVP [ Lab RSVP ]
Lesson 4.3.2: Queuing Mechanism [ Lesson 4.3.2 ]
FIFO - WFQ [ Lab FIFO - WFO ]
Priority Queuing (PQ) [ Lab PQ ]
Custom Queuing (CQ) [ Lab CQ ]
Classification & Marking [ Lab Classification & Marking ]
MQC [ Lab MQC ]
CHAPTER 4: FIRST HOP REDUNDANCY PROTOCOL
Lesson 4.4: First Hop Redundancy Protocol [ Slide Lesson 4.4 ]

PART 5: IP ACCESS CONTROL LISTS
CHAPTER 1: BASIC IPv4 ACCESS CONTROL LISTS
Lesson 5.1: Basic IPv4 Access Control Lists [ Slide Lesson 5.1 ]
CHAPTER 2: ADVANCED IPv4 ACCESS CONTROL LISTS
Lesson 5.2: Advanced IPv4 Access Control Lists [ Slide Lesson 5.2 ]
Lab - Configure and verify access control lists 

PART 6: SECURITY SERVICES
CHAPTER 1: SECURITY ARCHITECTURES
Lesson 6.1: Security Architectures [ Slide Lesson 6.1 ]
CHAPTER 2: SECURING NETWORK DEVICES
Lesson 6.2: Securing Network Devices [ Slide Lesson 6.2 ]
CHAPTER 3: LAYER 2 SECURITY FEATURES
Lesson 6.3: Layer 2 Security Features [ Slide Lesson 6.3 ]
Implementing Switch Port Security
Implementing DHCP
DHCP Snooping and ARP Inspection

PART 7: VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
Lesson 7.1: VPN [ Slide Lesson 7.1 ]

PART 8: NETWORK ARCHITECTURE
Lesson 8: Network Architecture [ Slide Lesson 8 ]
LAN Architecture
WAN Architecture
Cloud Architecture
Assignment: Design LAN
 
PART 9: NETWORK AUTOMATION
Lesson 9: Network Automation [ Slide Lesson 9 ]
Introduction to Controller-Based Networking
Cisco Software- Defined Access (SDA)
Automation and Programability
REST-based APIs
Configuration mechanisms Puppet, Chef, and Ansible