Môn học: Tập huấn Capture The Flag (CTF)

Tập huấn Capture The Flag (CTF)

Tập huấn Capture The Flag (CTF)

2060 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Capture The Flag (CTF) được tổ chức để đánh giá kỹ năng An toàn thông tin với các kịch bản thử thách được xây dựng từ các kiến thức bảo mật được cập nhật thường xuyên.

Mục tiêu tập huấn
  • Thông qua các tình huống tấn công, CTF tạo cơ hội cho tổ chức kiểm tra các chiến lược ứng phó sự cố trong môi trường rủi ro xây dựng sẵn, định hướng cho tổ chức biết điểm yếu trong chiến lược phòng thủ

  • Đánh giá lại và cải thiện các kế hoạch ứng cứu sự cố (IR) hiện tại và chuẩn bị tốt hơn cho tổ chức trong khi đối mặt với các mối đe dọa trong thế giới thực.

  • Tập huấn nhân viên trong tổ chức kỹ năng ứng cứu sự cố, đọc các bản ghi, mô tả đúng cách thức xử lý mối đe dọa cụ thể, thực hành theo các quy trình bảo mật của tổ chức và sử dụng các công cụ cần sử dụng khi ứng phó với sự cố thực sự.

  • Giúp các nhà phát triển phần mềm hiểu rõ cách thức tấn công, khai thác phần mềm, từ đó có các phương án cải thiện và vá các lỗ hổng bảo mật trong mã code lập trình.

  • CTF được tổ chức với hình thức cuộc thi An toàn thông tin cho các bạn sinh viên là sân chơi rèn luyện, giao lưu, học hỏi, cập nhật các kiến thức và kỹ năng bảo mật


Hình thức tổ chức

Chương trình Nội dung Địa điểm
CTF_Trường học
- Giải đấu dành cho sinh viên các trường
- Sinh viên chuyên ngành An tòan thông tin
- Cấp chứng nhận sau tập huấn
online/offline
tại OpenLab hoặc Trường
CTF_Doanh nghiệp
- Tập huấn An ninh mạng trong Doanh nghiệp
- Nhân viên cần trang bị kỹ năng bảo mật
- Cấp chứng nhận sau tập huấn
online/offline
tại OpenLab hoặc Doanh nghiệp

Sơ lược chương trình

1. Giới thiệu CTF | Tìm hiểu cuộc thi CTF

2. Các kiến thức về Web | Web cho người bắt đầu chơi CTF

3. Dịch ngược RE (Reverse Engineering) | Hướng dẫn Dịch ngược

4. Thu thập thông tin OSINT Framework | OSINT Framework

5. Điều tra số | Điều tra số (Forensics)

6. Mật mã | Mật mã (Cryptography)

......