Môn học: THỰC NGHIỆM HỆ THốNG SMART HOME

THỰC NGHIỆM HỆ THốNG SMART HOME

THỰC NGHIỆM HỆ THốNG SMART HOME

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày 465 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình

 • Cung cấp các kiến thức tổng quan về IoT, nguyên lý hoạt động và giao thức sử dụng trong IoT, làm quen với lập trình và lập trình điều khiển thiết bị từ xa qua trình duyệt Web.
 • Song song với kiến thức nền tảng IoT, học viên thực hiện mô hình hệ thống Smart Home, kết nối các thiết bị cảm biến, Gateway trong môi trường có dây và không dây, kết nối hệ thống với Cloud và điều khiển qua Mobile App


2. Mục tiêu 

 • Hiểu các khái niệm về IoT, giao thức trong IoT, nắm được cách triển khai hệ thống IoT trong thực tế (Smart Home).
 • Biết cách lập trình cho các thiết bị trong IoT và điều khiển thiết bị từ xa qua Internet.
 • Biết cách kết nối với cảm biến và theo dõi dữ liệu thời gian thực qua Internet.
 • Hiểu được nguyên lý hoạt động và kết nối giữa các Module trong hệ thống Smart Home
 • Thực hiện hệ thống Smart Home sử dụng các Module có trên thị trường như Arduino Uno, NodeMCU ESP8266/ESP32 và Blynk Server, Google Sheet,...

 

3. Thời lượng: 10 ngày, 3 giờ/ngày


4. Yêu cầu kiến thức

 • Khóa học áp dụng cho học viên yêu thích về IoT.
 • Học viên có kiến thức về mạng và điện tử sẽ thuận lợi trong việc học.

 

5. Nội dung chương trình


Chương 1: Tổng quan về IoT

 • Giới thiệu chung về cách mạng công nghiệp 4.0
 • Vai trò của IoT hiện nay.
 • Xu hướng phát triển của IoT trong tương lai.
 • Các giải pháp IoT đang được triển khai và ứng dụng thực tế.
 • Quy trình thiết kế sản phẩm IoT


Chương 2: Thực hiện khóa điện tử Keypad

 • Thực hiện kết nối sơ đồ mạch điện
 • Cài đặt phần mềm cần thiết
 • Lập trình tắt mở chốt cửa từ, hiển thị trạng thái trên LCD 1602
 • Lập trình các ngữ cảnh tạo tiếng Buzzer, thay đổi mật khẩu, ...


Chương 3: Điều khiển tắt mở đèn qua Internet

 • Giới thiệu Blynk
 • Cài đặt Blynk Server
 • Lập trình điều khiển đèn qua Blynk và Button vật lý
 • Lập trình Virtual Button để đồng bộ trạng thái tắt mở đèn


Chương 4: Hệ thống kiểm soát cửa ra vào giám sát qua Blynk

 • Các giải pháp và sản phẩm kiểm soát cửa ra vào
 • Thiết kế hệ thống kiểm soát cửa ra vào
 • Chức năng và các thành phần linh kiện
 • Kiểm tra và đọc mã thẻ RFID
 • Lập trình các thẻ mở cửa từ được giám sát và điều khiển qua Blynk


Chương 5: Hệ thống kiểm soát cửa ra vào giám sát qua Google Sheet và SMS

 • Giới thiệu về Google Sheet
 • Kiểm tra và đọc m4 thẻ RFID
 • Lập trình các thẻ mở cửa từ được giám sát và điều khiển qua Google Sheet
 • Lập trình các thẻ mở cửa từ được giám sát và điều khiển qua SMS


Chương 6: Đồng bộ cập nhật thời gian sử dụng giao thức NTP

 • Thiết lập sơ đồ mạch điện
 • Lập trình LCD Graphic 1.8
 • Lập trình cập nhật thời gian sử dụng giap thức NTP


Chương 7: Điều khiển tắt mở đèn sử dụng giao thức MQTT

 • Giới thiệu giao thức MQTT
 • Thiết lập sơ đồ mạch điện
 • Cài đặt và cấu hình hệ điều hành Raspbian
 • Cấu hình giao thức MQTT
 • Lập trình hệ thống tắt mở đèn


Chương 8: Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển tắt mở đèn từ xa

 • Thiết lập sơ đồ mạch điện và kết nối
 • Cài đặt và cấu hình hệ điều hành Raspbian
 • Cấu hình giao thức MQTT
 • Lập trình hệ thống
 • Cài đặt Mosquitto MQTT & Node-RED
 • Giám sát nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển đèn LED từ xa thông qua Node-RED Dashboard