Môn học: TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG JUNIPER-3

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG JUNIPER-3

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG JUNIPER-3

10 BUỔI 6 giờ/ngày 1319 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khóa học triển khai hạ tầng mạng Juniper 3 được thiết kế sau khóa học Juniper 2, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức sâu rộng và nâng cao về thiết kế, triển khai và tối ưu hệ thống mạng doanh nghiệp lớn, Campus, trung tâm dữ liệu Data Center,…
 • Nội dung của khóa học được xây dựng từ chương trình quốc tế JNCIP-ENT (Enterprise Routing and Switching, Professional) của hãng Juniper, đan xen giữa lý thuyết và thực hành.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khóa học này, học viên có khả năng:
 • Bổ sung và hiểu rõ các kiến thức về định tuyến trong mạng (static-route, RIP, OSPF, BGP…).
 • Triển khai thực nghiệm và có khả năng khắc phục sự cố khi triển khai các giao thức định tuyến trên thiết bị của Juniper.
 • Cấu hình VLAN và các tính năng tối ưu hiệu suất mạng doanh nghiệp trên thiết bị Switch Juniper.
 • Cấu hình phân lớp dịch vụ mạng, hàng đợi và lập lịch cho lưu lượng mạng.
 • Làm chủ, vận hành và triển khai tốt thiết bị Juniper các dòng M series, MX series, SRX … của hãng Juniper cho mạng doanh nghiệp, cũng như ISP.

3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khóa học áp dụng cho học viên đã học cấp độ 1 tại ITStarVN và đã học chương trình triển khai hạ tầng mạng Juniper 2 (Cấp độ 2).
 • Học viên đã học chương trình JNCIA-Junos hoặc JNCIS-ENT của Juniper.
 • Nhân viên trong doanh nghiệp/ISP vận hành hệ thống Juniper cần gia cố lại kiến thức.
 • Sinh viên đã có kiến thức mạng, muốn thực hành trên nền tảng Juniper và đạt được các chứng chỉ cao cấp của hãng Juniper: JNCIS-ENT, JNCIP-ENT, …

5. Nội dung chương trình học
PHẦN 1: ADVANCED JUNOS ENTERPRISE ROUTING
Chương 1: Interior Gateway Protocols (IGPs)
 • Tổng quan về IGPs
  • IS-IS.
  • RIP.
  • OSPFv2 và OSPFv3.
 • Chính sách định tuyến IGPs.
 • Thiết kế và cấu hình IGPs.
Chương 2: Giao thức BGP
 • Tổng quan về BGP
  • Hoạt động của giao thức BGP.
  • Quá trình chọn đường của BGP.
  • Các thuộc tính của BGP.
  • Next hop resolution.
  • BGP communities.
 • Regular expressions.
 • Load balancing - multipath, multihop, forwarding table.
 • NLRI families -- inet, inet6.
 • Thiết kế và triển khai chính sách định tuyến BGP trong Enterprise.
Chương 3: IP Multicast
 • Giới thiệu IP Multicast
 • Multicast Addressing.
 • IGMP (Internet Group Management Protocol), IGMP Snooping.
 • Tổng quan Multicast Routing
 • PIM (Protocol Independent Multicast)
  • PIM-Dense Mode.
  • PIM-Sparse Mode
 • SSM (Source SpecificMulticast)
 • Anycast RP
 • MSDP (MulticastSource Discovery Protocol)
 • Cấu hình và sửa lỗi IP Multicast
  • IGMP, PIM-DM/PIM-SM(SSM).
  • Chính sách định tuyến IP Multicast.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN 2: ADVANCED ETHERNET SWITCHING
Chương 4: Ethernet Switching và Spanning Tree
 • Filter-based VLANs
 • Private VLANs
 • Dynamic VLAN registration using MVRP.
 • Tunnel Layer 2 traffic through Ethernet networks
 • Junos Fusion Enterprise
 • Layer 2 tunneling using Q-in-Q and L2PT
 • Tổng quan Spanning Tree
  • MSTP
  • VSTP
  • Cấu hình MSTP/VSTP.
Chương 5: Authentication and Access Control
 • Tổng quan về xác thực tại layer 2.
 • Phương thức xác thực tại Layer 2
  • 802.1X.
  • MAC RADIUS
  • Captive Portal.
 • Server fail fallback
 • Guest VLAN
 • Cấu hình xác thực
Chương 6: IP Telephony Features
 • Power over Ethernet (PoE)
 • LLDP and LLDP-MED
 • Voice VLAN.
 • Triển khai IP Telephony.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN 3: CLASS OF SERVICE (CoS) FOR LAYER 2/3 NETWORKS
Chương 7: Class of Service (CoS)
 • Giới thiệu CoS.
 • Các tham số chất lượng dịch vụ.
 • Các trường CoS Header.
 • Phân loại lưu lượng.
 • Hàng đợi và chính sách lưu lượng.
 • Lập lịch lưu lượng.
 • Shaping.
 • Rewrite Rules.
 • Cấu hình và giám sát CoS.