Môn học: ĐIỀU TRA SỐ

ĐIỀU TRA SỐ

ĐIỀU TRA SỐ

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 4653 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
 • Cung cấp các kiến thức về điều tra số, khả năng phân tích và thu thập các chứng cứ, lập báo cáo kết quả quá trình điều tra.
 • Mục tiêu đạt được:
  • Trang bị được các kiến thức liên quan đến các sự cố.
  • Sử dụng thành thạo được các công cụ để thu thập các chứng cứ số.
  • Phân tích và điều tra được trên hệ thống Windows, Linux, Mac OS.
  • Phân tích và điều tra được thông qua các hệ thống lưu trữ và Email.
  • Hoạch định và theo dõi được hoạt động của người dùng.

2. Yêu cầu kiến thức
 • Có kiến thức về mạng, hệ thống và bảo mật
3. Nội dung chương trình
Chương 1: Tổng quan Điều tra số
 • Phân loại tội phạm mạng
 • Chứng cứ số là gì?
 • Điều tra số là gì? 
 • Vai trò của điều tra số 
 • Quy trình điều tra số
 • Vai trò của hệ thống pháp luật
Chương 2: Kỹ thuật điều tra số cơ bản
 • Hoạt động cơ bản của máy tính
 • Bit và byte
 • Chữ ký số tập tin và phần mở rộng tập tin
 • Cách lưu trữ dữ liệu trên máy tính
 • RAM
 • Dữ liệu thay đổi
Chương 3: Phân loại dữ liệu và hệ thống tập tin
 • Phân loại dữ liệu
 • Hệ thống tập tin lưu trữ
 • Tầm quan trọng của trích xuất dữ liệu
 • Phương pháp trích dữ liệu và các công cụ thực hiện
Chương 4: Xây dựng môi trường điều tra số
 • Thiết lập hệ thống LAB điều tra
 • Chính sách và thủ tục trong điều tra số
 • Bảo đảm chất lượng quá trình điều tra số
 • Công cụ Phần mềm và phần cứng thực hiện điều tra số 
 • Uỷ nhiệm và xác nhận trong quá trình điều tra
Chương 5: Thu thập chứng cứ số
 • Thu thập chứng cứ và thông tin
 • Xâu chuỗi các bằng chứng
 • Điều tra kỹ thuật nhân bản dữ liệu
 • Xác định hệ thống còn sống và đã chết
 • Mã băm
 • Kết quả và thông tin thu thập 
Chương 6: Điều tra máy tính
 • Dữ liệu bị xoá trên máy tính
 • Tập tin lưu tạm trong máy tính
 • Registry
Chương 7: Chống điều tra
 • Chống điều tra là gì và mục tiêu của Chống điều tra
 • Các kỹ thuật chống điều tra
 • Mã hoá và phá vỡ mã hoá
 • Giấu và huỷ dữ liệu
 • Trích xuất chứng cứ tại vị trí bị xóa
Chương 8: Điều tra Internet và Email
 • Chứng cứ qua Internet
 • Chứng cứ từ các trình duyệt
 • Chứng cứ từ môi trường Chat và mạng xã hội
 • Tổng quan chức năng và thành phần của hệ thống Email
 • Cấu trúc của thông điệp Email
 • Các bước điều tra Email và công cụ điều tra Email
Chương 9: Điều tra mạng
 • Phân loại mạng
 • Các công cụ bảo mật mạng
 • Mối đe dọa và rủi ro bảo mật mạng
 • Ứng xử tức thì khi mạng bị tấn công
 • Điều tra và thu thập chứng cứ mạng
Chương 10: Điều tra Web
 • Tầm quan trọng của điều tra Web
 • Các mối đe dọa ứng dụng Web và các cách thức thực hiện 
 • Mô tả các kiến trúc của Web Server ứng với các OS
 • Điều tra và thu thập chứng cứ
Chương 11: Điều tra Cơ sở dữ liệu
 • Tổng quan về CSDL và điều tra CSDL
 • Kiến trúc của  CSDL và cấu trúc thư mục dữ liệu
 • Thu thập và xác định chứng cứ CSDL
Chương 12: Điều tra Mã độc
 • Nhận dạng mã độc và cách thức hoạt động của mã độc
 • Điều tra mã độc và trích xuất mã độc trong hệ thống
 • Phân tích mã độc và các yêu cầu khi thực hiện phân tích
 • Thiết lập hệ thống/môi trường phân tích mã độc 
Chương 13: Điều tra Thiết bị di động
 • Thiết bị di động và điều tra thiết bị di động
 • Phần cứng và OS của thiết bị di động
 • Cách thức khởi động và hoạt động của thiết bị di động
 • Thu thập chứng cứ và điều tra thiết bị di động
Chương 14: Điều tra nền tảng Điện toán đám mây 
 • Tổng quan về Điện toán đám mây
 • Bảo mật Điện toán đám mây và tầm quan trọng của Điều tra
 • Phân loại Điều tra điện toán đám mây
 • Các thách thức khi thực hiện điều tra
Chương 15: Lập báo cáo điều tra 
 • Tầm quan trọng của lập báo cáo điêu tra
 • Phân loại Báo cáo và cách thức trình bày Báo cáo
 • Cách thức tổng kết nội dung điều tra trong Báo cáo