Môn học: TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG CISCO

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG CISCO

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG CISCO

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 708 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học

 • Khóa học được thiết kế với mục đích cung cấp các kiến thức về giải pháp hạ tầng mạng của Cisco Systems, tập trung các phần liên quan đến phương pháp thiết kế, dự toán và triển khai hạ tầng mạng, tối ưu hiệu suất mạng dựa trên công nghệ và nền tảng thiết bị của hãng Cisco.
 • Nội dung khóa học là các kiến thức được chọn lọc trong chương trình chứng chỉ quốc tế về công nghệ mạng CCNA (Cisco Certified Network Associate) và chứng chỉ về thiết kế mạng CCDA (Cisco Certified Design Associate), bao gồm thiết kế mô hình mạng chuẩn Cisco, các thiết bị mạng được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN), sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN, vấn đề định tuyến trong mạng diện rộng (WAN), các kỹ thuật cấu hình trong LAN, thiết lập kết nối giữa các chi nhánh.

2. Mục tiêu khóa học

Cuối khoá học này, học viên có khả năng:

 • Học viên được trang bị kiến thức tổng quan về thiết kế và triển khai hạ tầng mạng hiệu quả, ổn định.
 • Kiến thức phân tích các yêu cầu người dùng để đánh giá, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính.
 • Thiết kế, cấu hình và ứng dụng các kỹ thuật VLAN trong môi trường mạng nội bộ (LAN).
 • Triển khai và quản lý định tuyến trong mạng diện rộng (WAN).
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu người dùng, kỹ năng thiết kế hệ thống mạng máy tính hiệu quả, ổn định.
 • Cấu hình cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng (ACL).
 • Cấu hình chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT).
 • Thiết lập và cấu hình kết nối VPN giữa 2 chi nhánh.
 
3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức

 • Khoá học áp dụng cho học viên đã học cấp độ 1 tại ITStarVN.
 • Các học viên/kỹ thuật viên đã có kiến thức về mạng máy tính.

5. Nội dung chương trình học

Chương 1: Phương pháp thiết kế hạ tầng mạng
 • Tiến trình xây dựng một mạng máy tính.
 • Thu thập và phân tích yêu cầu mạng.
 • Quy trình thiết kế mạng LAN.
 • Các chuẩn mạng cục bộ phổ biến.

Chương 2: Mô hình phân cấp (Hierarchical Design Model)

 • Môi trường truyền mạng.
 • Phân loại thiết bị mạng.
 • Đặc điểm của các thiết bị mạng.
 • Network Topology.
 • Mô hình phân cấp.
 Chương 3: Tổng quan về Cisco IOS
 • Tổng quan về thiết bị mạng của Cisco.
 • Phân loại thiết bị Router/Switch.
 • Hoạt động của giao thức CDP
 • Cấu hình cơ bản trên Router/Switch
 • Cấu hình giao thức CDP

Chương 4: Quản lý truy cập trên Router/Switch

 • Phân loại các phương thức truy cập trên Router/Switch
 • Cấu hình line Console/AUX
 • Cấu hình line VTY (Telnet)
 • Cấu hình HTTP/HTTPS
 • Cấu hình kết nối bảo mật SSH

Chương 5: Khôi phục mật khẩu thiết bị Router/Switch

 • Cấu tạo thành phần của Router/Switch.
 • Quá trình khởi động của Router.
 • Khôi phục mật khẩu thiết bị Router.
 • Khôi phục mật khẩu thiết bị Switch.

Chương 6: Sao lưu và khôi phục IOS Image/Configuration File

 • Tổng quan về IOS Image của hãng Cisco.
 • Sao lưu và khôi phục IOS Image của thiết bị Router.
 • Sao lưu và khôi phục IOS Image của thiết bị Switch.
 • Sao lưu và khôi phục File cấu hình của thiết bị Router.
 • Sao lưu và khôi phục File cấu hình của thiết bị Switch.
 • Khởi động Router với câu lệnh Boot System.
 • Khởi động Router tại ROMMON.
 • Khởi động Switch tại ROMMON.
 • Khởi động Switch sử dụng Xmodem.

Chương 7: Địa chỉ IP

 • Giới thiệu địa chỉ IP.
 • So sánh IPv4 và IPv6.
 • Phân loại địa chỉ IPv4 (Private/Public IPv4 Address).
 • Thiết kế địa chỉ IP trong mạng.
 • VLSM/CIDR.
 • Bài tập chia mạng con VLSM (IP Subnet)

Chương 8: Định tuyến

 • Tổng quan về định tuyến.
 • Hoạt động định tuyến trong mạng.
 • Định tuyến động và định tuyến tĩnh.
 • Các giao thức định tuyến mạng.
 • Cấu hình giao thức: RIP/RIPv2, OSPF, EIGRP.

Chương 9: Phân phối giữa các giao thức định tuyến (Route Redistribution)

 • Ôn tập định tuyến.
 • Redistribute RIPv2/OSPF Lab.
 • Redistribute EIGRP/OSPF Lab.
 • Redistribute RIPv2/EIGRP/OSPF/Static Route Lab.

Chương 10: Cơ chế chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT)

 • Giới thiệu NAT.
 • Hoạt động của NAT.
 • Phân loại NAT.
 • Cài đặt và cấu hình các NAT trên Router.

Chương 11: Danh sách điều khiển truy cập (ACL)

 • Giới thiệu ACL.
 • Trình bày đặc điểm và cơ chế hoạt động của ACL.
 • Phân loại ACL.
 • Cấu hình ACL trên Router

Chương 12: VLAN (Virtual Local Area Network)

 • Hoạt động của Switch.
 • Một số Switch thông dụng.
 • Bảng CAM (Mac-address-table).
 • Giao thức chống vòng lặp STP.
 • Cấu hình cơ bản trên Switch.
 • Cấu hình VLAN trên Switch.
 • Cấu hình Inter-VLAN Routing.
 • Cấu hình VTP Domain.

Chương 13: Thiết kế và triển khai hạ tầng mạng nội bộ

 • Trình bày các bước thiết kế hạ tầng mạng nội bộ.
 • Sơ đồ/bản vẽ thiết kế mạng nội bộ.
 • Thực nghiệm mô phỏng đã thiết kế.
 • Lập báo cáo và dự toán thiết kế.
 • Bài tập thiết kế và triển khai hạ tầng mạng nội bộ.

Chương 14: DHCP Server và DHCP Relay Agent

 • Giới thiệu DHCP Server và DHCP Relay Agent.
 • Triển khai DHCP Server/DHCP Relay Agent trong mạng.
 • Cấu hình DHCP Server trong mạng nội bộ.
 • Cấu hình DHCP Relay Agent trong mạng nội bộ.

Chương 15: EtherChannel

 • Giới thiệu về EtherChannel.
 • Giao thức PAGP và LACP.
 • Cấu hình EtherChannel trên thiết bị Layer 2/Layer 3.
 • Cấu hình EtherChannel trong mạng nội bộ.

Chượng 16: High Availability Network Service

 • Giới thiệu về giao thức HSRP, GLBP.
 • Thiết kế tính năng dự phòng và chia tải trong mạng nội bộ (Redundancy&Load Sharing).
 • Cấu hình HSRP trong mạng nội bộ.
 • Cấu hình GLBP trong mạng nội bộ.

Chương 17: Kết nối mạng riêng ảo (VPN)

 • Giới thiệu kết nối VPN.
 • Phân loại kết nối VPN.
 • Cấu hình truy cập từ xa Remote-access VPN.
 • Cấu hình thiết lập kết nối chi nhánh Site-to-Site VPN.