CHI TIẾT BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CheckMarx

25/01/2023 5:07:50 PM | Xem: lần

1.  Checkmarx là gì?

Checkmarx là giải pháp đánh giá và phân tích bảo mật chuyên dụng cho ứng dụng. Giải pháp dò quét, phân tích bảo mật định danh các vị trí/dòng code gây ra các lỗ hổng bảo mật và cung cấp các thông tin hỗ trợ sửa chữa, khắc phục tương ứng.


2.  Đặc điểm công cụ Checkmarx

  • Công cụ đánh giá an ninh mã nguồn mạnh nhất.
  • Hỗ trợ nhiều nhất các ngôn ngữ lập trình bao gồm cả Mobile:C++, JAVA, PHP, dot.Net, Ruby, Python, Perl, Android, Apple, …
  • Dễ dàng triển khai, sử dụng.
  • Rà quét nhanh, mức độ chính xác cao
  • Cung cấp mô hình dò quét và phân tích bảo mật ứng dụng tổng thể

Xem chi tiết @Hướng dẫn cài đặt Checkmarx và @Thực hành Scan code sử dụng Checkmarx

--------------------------
Các thêm các bài viết liên quan:
@Kiểm thử Bảo mật Ứng dụng
@Tìm hiểu về SAST, DAST, IAST và RASP
                Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thanh Hoài Lộc
(Red Team)