TIN TỨC

MikroTik - Phần 7. Thiết lập cấu hình RSTP trên router MikroTik

MikroTik - Phần 7. Thiết lập cấu hình RSTP trên router MikroTik

01/01/1970 12:17:01 AM

Thiết lập cấu hình RSTP trên router MikroTik

CHI TIẾT
MikroTik - Phần 6. Cấu hình chặn trang web cụ thể

MikroTik - Phần 6. Cấu hình chặn trang web cụ thể

01/01/1970 12:16:10 AM

Cấu hình chặn trang web cụ thể từ LAN

CHI TIẾT
MikroTik - Phần 5. Cấu hình chặn tất cả traffic chỉ cho phép truy cập dịch vụ cụ thể

MikroTik - Phần 5. Cấu hình chặn tất cả traffic chỉ cho phép truy cập dịch vụ cụ thể

01/01/1970 12:15:32 AM

Cấu hình chặn tất cả traffic chỉ cho phép truy cập 1 số dịch vụ cụ thể

CHI TIẾT
MikroTik - Phần 4. Cấu hình NAT, Queues và DHCP server trên MikroTik

MikroTik - Phần 4. Cấu hình NAT, Queues và DHCP server trên MikroTik

01/01/1970 12:14:26 AM

Cấu hình và thực hiện lab NAT, Queues và DHCP server cơ bản trên MikroTik

CHI TIẾT

1 2 3 4