CHI TIẾT BÀI VIẾT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG GOWIN SEMINAR

28/11/2019 8:19:15 PM | Xem: lần

Gowin Seminar được tổ chức tại ITSTAR với các khách mời tham dự là công ty Gowin Semiconductor và công ty Nexcomm-Asia chuyên về board mạch và platform trên nền tảng IoT.

Tại buổi hội thảo, Mr. Stanley Tse (Regional Sales Director and General Manager of Hong Kong Office) đại diện của công ty Gowin Semiconductor giới thiệu các giải pháp của Gowin. Mr. Jack Yeh (FAE) demo ứng dụng trên board mạch Arora FPGA (FPGA with embedded pSRAM) sử dụng ngôn ngữ lập trình Logic
Đại diện Nexcomm-Asia bao gồm Mr. Willie Liau (Sale Director), Mr. Nick Khor (Technical Sales), Mr. Thinh Nguyen (Technical Sales) trình bày về các giải pháp của Nexcomm-Asia.

Một số hình ảnh sau buổi Gowin Seminar