CHI TIẾT BÀI VIẾT

TRẢI NGHIỆM TRÊN BOARD MẠCH/KIT CỦA HÃNG

11/08/2022 7:42:44 PM | Xem: lần

Mục tiêu trải nghiệm

  • Cung cấp nguyên lý hoạt động và công nghệ từ các thiết bị board mạch sản xuất của hãng
  • Kiến thức thực tế, ứng dụng thiết kế ý tưởng sản phẩm trên các board mạch của hãng
  • Trải nghiệm thực hành Project ứng dụng trên thiết bị board mạch của hãng

Trải nghiệm trên board mạch của công ty Gowin Semiconductor & Nexcomm-Asia, NXP[Link][Link]
Thực hiện Project trên board mạch Gowin Arora FPGA Development Kit