CHI TIẾT BÀI VIẾT

TRẢI NGHIỆM HỆ THỐNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP

11/08/2022 7:50:29 PM | Xem: lần

1. Tổng quan chương trình

  • Có thể tự triển khai và vận hành hệ thống CNTT của một doanh nghiệp chủ động.
  • Hiểu những gì đã và đang xảy ra trong hệ thống
  • Tự giám sát hệ thống CNTT chủ động 24x7x365
  • Thực hiện hoàn thiện các kỹ năng theo hướng dẫn huấn luyện

2. Nội dung trải nghiệm

Chủ đề Nội dung
Thiết lập mạng cơ bản cho doanh nghiệp Mạng cơ bản
- Setup cơ bản cho doanh nghiệp có thể kết nối internet
- Phân hoạch VLAN
- Hiểu Sơ đồ đấu nối /Sơ đồ luồng traffic
Cấu hình các chính sách bảo mật trên thiết bị Mạng cơ bản
- Triển khai bổ sung chính sách truy cập internet qua Router Cisco
- Thực hiện các chính sách bảo mật Port-Security trên Switch.
Triển khai thiết bị Tường lửa Mạng nâng cao
- Triển khai thiết bị tường lửa vào hệ thống hiện hữu.
- Thiết lập các chính sách
- Thiết lập các phân quyền truy cập theo tường lửa
Triển khai hệ thống giám sát mạng Hệ thống
- Triển khai hệ thống giám sát hệ thống mạng
- Thiết lập các cảnh báo trên hệ thống
- Thiết lập các thông báo đến người quản trị khi có sự cố về mạng
Triển khai Domain và dịch vụ mạng Hệ thống
- Triển khai hệ thống DOMAIN
- Lập cách chính sách cơ bản trong DOMAIN
- Triển khai các hệ thống dữ liệu:
+++ hệ thống FTP
+++ hệ thống FileServer
Thiết lập cảnh báo trên hệ thống giám sát Hệ thống
- Thiết lập các cảnh báo trên hệ thống giám sát các máy chủ liên quan.
Thiết lập Website trong doanh nghiệp Website
- Thiết lập 1 website HRM cho nội bộ.
- Thiết lập 1 website Wordpress cho bên ngoài.
Triển khai hệ thống ghi nhận Log tập trung Hệ thống
- Triển khai hệ thống ghi nhận Log tập trung
+++ Hệ thống mạng
+++ Hệ thống máy chủ
Ôn tập Tổng hợp kiến thức triển khai
Ôn tập Tổng hợp kiến thức triển khai
Lập Báo cáo triển khai hệ thống Lập Báo cáo triển khai hệ thống
Chuẩn bị Báo cáo triển khai hệ thống Chuẩn bị Báo cáo triển khai hệ thống
Trình bày Báo cáo cuối khóa Trình bày Báo cáo cuối khóa