CHI TIẾT BÀI VIẾT

Tiến độ thực tập tại Open Lab của sinh viên HUTECH | Tuần 1 (14/5/2023 - 21/5/2023)

21/05/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

 • Nội dung thực tập: Chương trình Thực tập Cơ sở
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Thực tập sinh: Sinh viên năm 1, Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, Viện Công Nghệ Việt Hàn
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing.
 • Thời lượng: 10/05/2023 - 18/06/2023

KẾT QUẢ CÔNG VIỆC TUẦN 1

Nhóm Ngành Mô tả công việc Kết quả công việc
1 CNTT 1. Tìm hiểu về công ty, các dịch vụ/giải pháp của công ty
2. Hỗ trợ xây dựng Marketing công nghệ và sử dụng các công cụ AI phục vụ cho công việc
3. Sử dụng công cụ AI hỗ trợ công việc
Nhóm 1
2
CNTT
1. Tìm hiểu về công ty và các dịch vụ/giải pháp bảo mật của công ty
2. Tìm hiểu và trình bày kiến thức về An toàn thông tin
3. Sử dụng công cụ AI hỗ trợ công việc
Nhóm 2
3 CNTT

1. Tìm hiểu về công ty và các dịch vụ/giải pháp bảo mật của công ty
2. Tìm hiểu và trình bày kiến thức về An toàn thông tin
3. Sử dụng công cụ AI hỗ trợ công việc

Nhóm 3
4

CNTT

1. Tìm hiểu về công ty và các dịch vụ/giải pháp bảo mật của công ty 

2.  Nhận xét và đánh giá các kênh Website, Youtube, Fanpage
3. Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông

Nhóm 4
5 QTKD 1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty:
  + Đào tạo thể thao, các sản phẩm thể thao
  + Sản phẩm lưu niệm của công ty
2. Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông
Nhóm 5
5 Marketing 1 1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm luu niệm
2. Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông
Nhóm 5
6
Marketing 2
1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh:
   + Dịch vụ giải pháp công nghệ và đào tạo An toàn thông tin
   + Đào tạo thể thao và các sản phẩm thể thao
   + Sản phẩm lưu niệm
   + Bất động sản
2. Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông
Nhóm 6

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN 2

Nhóm Ngành Mô tả công việc Công việc tuần 2
1 CNTT 1. Ứng dụng chatbot trên Fanpage, Website 
2. Ứng dụng tính năng bot trên kênh Discord
3. Ứng dụng công cụ AI phát triển kênh Youtube, Website
Nhóm 1
2 CNTT
1. Tìm hiểu kiến thức xây dựng website và An toàn thông tin
2. Nhận xét và đánh giá các kênh Website, Youtube, Fanpage
3. Tìm hiểu công nghệ và ứng dụng công nghệ hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông
 • ITSM & ITIL Framework
 • Hệ thống ESM, ERP, CRM
 • Hệ thống SOC
 • Các tiêu chuẩn về ATTT
Nhóm 2
3 CNTT

Tìm hiểu công nghệ và ứng dụng công nghệ hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông

 • ITSM & ITIL Framework
 • Hệ thống ESM, ERP, CRM
 • Hệ thống SOC
 • Các tiêu chuẩn về ATTT
Nhóm 3
4

CNTT

1. Nhận xét và đánh giá các kênh Website, Youtube, Fanpage

2. Xây dựng, đề xuất cải tiến kênh Youtube

Nhóm 4
5 QTKD 1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty:
   + Đào tạo thể thao, các sản phẩm thể thao
   + Sản phẩm lưu niệm của công ty
2. Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông
Nhóm 5
5 Marketing 1 1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm luu niệm
2. Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông
Nhóm 5
6 Marketing 2 1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh:
   + Dịch vụ giải pháp công nghệ và đào tạo An toàn thông tin
   + Đào tạo thể thao và các sản phẩm thể thao
   + Sản phẩm lưu niệm
   + Bất động sản
2. Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ Marketing các kênh truyền thông
Nhóm 6