CHI TIẾT BÀI VIẾT

QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN FPT TẠI OPENLAB

29/08/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập Dự Án CSOC
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3, Trường Đại học FPT
 • Thời lượng: 08/05/2023 - 12/08/2023 (thời gian bổ sung 12/8 - 29/8)
 • Kế hoạch công việc:
  • Giai đoạn 1 (tháng thứ 1, từ 10/5 - 10/6): Hoàn thành demo và hiểu các tính năng của giải pháp SOC
  • Giai đoạn 2 (tháng thứ 2, từ 11/6 - 11/7): Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật
  • Giai đoạn 3 ( tháng thứ 3, từ 12/7 - 12/8): Kiểm thử hệ thống SOC và mở rộng tính năng SOC (ứng cứu sự cố)
  • Giai đoạn từ 12/8 - 29/8: bổ sung thời gian để SV hoàn thành kết quả thực tập

NỘI DUNG THỰC TẬP

 • Giới thiệu thông tin hoat động của công ty và Hệ sinh thái, nguyên tắc làm việc tại phòng Lab, cung cấp thông tin các kênh Thiết bị/Sách/Tài liệu phục vụ công việc.
 • SV thực hiện hệ thống SOC với sự hỗ trợ từ các Mentor/Leader và theo Kế_hoạch_thực_tập và theo từng giai đoạn công việc.
 • SV được tham gia thực tập dự án thực tế từ tháng đầu tiên hoặc sau 2 tháng thực tập tại phòng Lab nếu đủ khả năng (dựa trên đánh giá của Mentor).
 • Về yêu cầu công việc: SV có thể thực tập WFH (Work From Home), họp tiến độ công việc/thảo luận với nhóm và Mentor 1 buổi/tuần tại văn phòng. Ngoài ra, SV có thể đăng ký thêm các buổi làm việc tự do tại văn phòng hoặc tham gia hoạt động (nếu có).

CHI TIẾT DỰ ÁN THAM GIA

Kế hoạch công việc    Mô tả nội dung chi tiết Kết quả sau thực tập
Giai đoạn 1:
Hoàn thành demo và hiểu các tính năng của giải pháp SOC
Kết thúc giai đoạn 1: SV được học làm việc nhóm, hỗ trợ bởi Mentor, SV hiểu hệ thống SOC
 • SV làm việc nhóm, tìm hiểu và thực hiện các tính năng  WAF, SIEM, IDS/IPS, Sandbox dựa trên Kênh thư viện và tài liệu cung cấp.
 • SV họp tiến độ với Team/Mentor hàng tuần và được Mentor hướng dẫn, cần hỗ trợ SV chủ động trao đổi với Mentor/Leader
 • Mentor/Leader: Mr. David Nguyen, Ms.Thu
 • Báo cáo tiến độ giai đoạn 1
Giai đoạn 2:
Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật
Kết thúc giai đoạn 2: SV thực hành trên thiết bị, được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng thiết bị và xây dựng hệ thống
 • Sau giai đoạn 1, SV thực hiện xây dựng hệ thống SOC trên Server thật với hỗ trợ của Mentor
 • SV sẽ được cung cấp thiết bị và Mentor hỗ trợ sử dụng thiết bị để thực hiện dựng hệ thống
 • Mentor/Leader: Mr. David Nguyen, Ms.Thu, Mr. Cường, Mr. Hưng
 • Báo cáo tiến độ giai đoạn 2
 • SV đã cài WAF, SIEM, Sandbox, IPS
 • Chưa xây dựng hệ thống SOC 
Giai đoạn 3:
Kiểm thử hệ thống SOC và mở rộng tính năng SOC (ứng cứu sự cố)
Kết thúc giai đoạn 3: SV thực hành trên thiết bị, được hỗ trợ hướng dẫn kiểm thử

 • Chưa thực hiện

Hình ảnh thực tập