CHI TIẾT BÀI VIẾT

Kế hoạch thực tập của sinh viên Trường Đại học Công Nghệ - Đợt 3/2023

17/11/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

Thông báo Quyết định 2305/QĐ-ITSTARVN tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM thực tập thực tế tại công ty ITSTARVN, đợt 3/2023

NỘI DUNG THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập dự án
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3 - Đai học Công Nghệ TP.HCM, Viện Công Nghệ Việt Hàn
 • Thời lượng: 7 tuần

TÀI LIỆU THAM KHẢO & THÔNG TIN OPENLAB

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Thời gian Nội dung Thực hiện
15/11/2023
 • Nhận Hồ sơ ứng tuyển
 • Hẹn lịch trao đổi thực tập
 • Thông báo kết quả ứng tuyển
 • Bộ phận Nhân sự
 • Quản lý thực tập
16/11/2023
 • Giới thiệu về công ty
 • Giới thiệu chương trình thực tập
 • Mentor định hướng & mô tả công việc thực tập
 • Thực tập sinh (TTS) tiếp nhận công việc
 • Bộ phận Nhân sự
 • Quản lý thực tập
 • Mentor
Tuần 1 - 7
(20/11/2023 - 3/1/2024)

 • TTS thực hiện công việc trong 7 tuần
 • Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày.
 • Tham gia các hoạt động công ty
 • Thực tập sinh
 • Mentor
4/1/2024

 • TTS tổng kết hoàn thành công việc (Sản phẩm/Dự án/Hoạt động,..)
 • Gửi kết quả hoàn thành công việc (file Báo cáo, Video Demo, Slide, ...) cho Mentor
 • Thực tập sinh
 • Mentor
5/1/2024
 • TTS trình bày Sản phẩm/Dự án trước chuyên gia
 • Mentor/Chuyên gia nhận xét & đánh giá Sản phẩm/Dự án
 • Thực tập sinh
 • Mentor
 • Chuyên gia
Tuần 8
(8/1/2024 - 13/1/2024)
 • Hoàn thành công việc thực tập, nhận đánh giá thực tập
 • Quản lý gửi Nhận xét & đánh giá về trường (nếu có)
 • Thực tập sinh
 • Quản lý thực tập