CHI TIẾT BÀI VIẾT

QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN FPT POLYTECHNIC TẠI OPENLAB

09/12/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập Web/WebApps
 • Bộ môn: Dự án OpenLab
 • Đối tượng: Sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Bách khoa FPT
 • Thời lượng: 10 tuần
 • Kế hoạch làm việc:
  • Tối ưu hóa nội dung website theo chuẩn SEO
  • Xây dựng website bán hàng

CHI TIẾT DỰ ÁN THAM GIA

Kế hoạch làm việc    Mô tả nội dung chi tiết Kết quả sau khi thực hành
Tối ưu hóa nội dung SEO website
 • Bình luận về giao diện hình ảnh,...trang web
 • Kiểm tra và phát hiện lỗi website, SEO, nội dung,...
 • Chưa xong
Dự án bán sản phẩm, xây dựng website bán hàng
 • Kế hoạch kinh doanh sản phẩm: xây dựng website, bán sản phẩm & Shop
 • Giai đoạn 1: xây dựng website thống nhất
 • Hoàn thiện cơ bản website bán hàng
 • Tệp báo cáo: Report_Website