CHI TIẾT BÀI VIẾT

TỔNG KẾT THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN HUTECH TẠI OPENLAB

06/01/2024 5:14:57 PM | Xem: lần

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập Cơ Sở
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3, trường Đại học HUTECH - Viện Công nghệ Viêt Hàn
 • Thời lượng: 16/11/2023 - 05/01/2024, số lượng SV: 3, ngưng thực tập: 1

NỘI DUNG THỰC TẬP

STT Kế hoạch thực tập    Nội dung chi tiết Báo cáo kết quả
1 Tối ưu nội dung Website chuẩn SEO
 • Công ty giới thiệu Business Model và Hệ sinh thái, thông tin về sản phẩm/dịch vụ, Thiết bị/Sách/Tài liệu phục vụ công việc
 • SV được hỗ trợ tìm hiểu chi tiết sản phẩm/dịch vụ, kênh Website/Fanpage/…, và các dữ liệu cần thiết.
 • SV thực hiện nhận xét giao diện, banner, hình ảnh, tối ưu cho trải nghiệm của người dùng, kiểm tra và phát hiện lỗi website, xây dựng nội dung content chuẩn SEO website
 • Hỗ trợ công cụ và hướng dẫn thực hiện bởi Mentor
 • Được tham gia các hoạt động và sự kiện với Đối tác/Hãng của công ty


2 Dự án xây dựng Website của Team (theo nhu cầu dự án của Team)
 • SV chọn dự án viết website của Team.
 • Tham khảo tài liệu và video/demo website đã thực hiện tại phòng Lab 
 • Được hưởng dẫn và hỗ trợ của Mentor Team và chuyên gia.