CHI TIẾT BÀI VIẾT

Kế hoạch thực tập của sinh viên Trường Cao đẳng Quốc tế TP. HCM - Đợt 1/2024

04/03/2024 5:14:57 PM | Xem: lần

Thông báo Quyết định 2401/QĐ-TTSV tiếp nhận sinh viên Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM thực tập thực tế tại công ty Trí Tuệ Siêu Việt, đợt 1/2024

NỘI DUNG THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập Cơ sở
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Thực tập sinh: Sinh viên năm 2 - Trường Cao đẳng Quốc tế TP. HCM
 • Thời lượng: 8 tuần

TÀI LIỆU THAM KHẢO & THÔNG TIN OPENLAB

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Thời gian Nội dung Thực hiện
04/03/2024
 • Giới thiệu về công ty
 • Giới thiệu chương trình thực tập
 • Mentor định hướng & mô tả công việc thực tập
 • Thực tập sinh (TTS) tiếp nhận công việc (Xem Mô tả công việc)
 • Bộ phận Nhân sự
 • Quản lý thực tập
 • Mentor
Tuần 2 - 7
(11/03/2024 - 27/04/2024)

 • TTS hoạch định công việc của nhóm điền vào file OPPM
 • TTS thực hiện công việc trong 6 tuần
 • Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần
 • Tham gia các hoạt động công ty
 • Tổng kết vả đánh giá kết quả công việc hàng tháng 
 • Thực tập sinh
 • Mentor
Tuần 8
(29/04/2024 - 04/05/2024)
 • Hoàn thành công việc thực tập, nhận đánh giá thực tập
 • Quản lý gửi Nhận xét & đánh giá về trường (nếu có)
 • Thực tập sinh
 • Quản lý thực tập