CHI TIẾT BÀI VIẾT

ITSTAR OPENLAB IT4.0

25/07/2021 4:57:45 PM | Xem: lần

ITSTAR OPENLAB thực nghiệm giải pháp công nghệ, hoạt động online và offline, với mục tiêu chia sẻ kiến thức, lan tỏa công nghệ và kinh nghiệm thực tế đến các bạn Học sinh, Sinh viên, các bạn yêu thích và đam mê công nghệ theo các mức độ từ cơ bản đến chuyên sâu