CHI TIẾT BÀI VIẾT

MikroTik - Phần 7. Thiết lập cấu hình RSTP trên router MikroTik

30/06/2021 12:17:01 AM | Xem: lần

Phần 1. Cấu hình hạn chế truy cập vào Mikrotik qua Winbox

Phần 2. Tạo user, truy cập vào Webconfig, sao lưu & khôi phục file cấu hình

Phần 3. Cấu hình OSPF trên MikroTik

Phần 4. Cấu hình NAT, Queues và DHCP server trên MikroTik

Phần 5. Cấu hình chặn tất cả traffic chỉ cho phép truy cập dịch vụ cụ thể

Phần 6. Cấu hình chặn truy cập trang web cụ thể

Phần 7. Thiết lập cấu hình RSTP trên router MikroTik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 7. THIẾT LẬP CẤU HÌNH RSTP TRÊN ROUTER MIKROTIK


1. Mục tiêu:
- Thiết lập cấu hình RSTP trên router MikroTik

2. Sơ đồ mô hình:
 
3. Các bước thực hiện
- Cấu hình IP cho 2 router MikroTik

    
 
- Cấu hình bridge trên router MikroTik 1


 

 
- Add các port vào interface bridge vừa tạo
 
- Thêm tương tự các port vào interface bridge vừa tạo, tuy nhiên, ở port ether2, chúng ta cần chỉnh path cost lên 20.

 


- Cấu hình tương tự trên router MikroTik 2


 
- Sau đó, kiểm tra bằng cách ping từ PC2 đến PC1 và ngược lại ( tắt firewall trước khi ping )


 

 
- Sau đó hãy thử disable port ether1 tab ethernet trong interface trên router 1. Tiến trình ping sẽ bị gián đoạn 1 chút và hoạt động lại bình thường. TTS - Hoàng Phi