CHI TIẾT BÀI VIẾT

Giám sát hệ thống sử dụng Graylog - Phần 1. Giới thiệu Graylog

08/05/2022 6:17:52 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về Graylog

Phần 2. Mô hình và kịch bản demo

Phần 3. Hướng dẫn cài đặt các gói bổ sung 

Phần 4. Hướng dẫn cài đặt MongoDB

Phần 5. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Phần 6. Hướng dẫn cài đặt Graylog

Phần 7. Cài đặt Rsyslog trên CentOS

Phần 8. Cài đặt Sidecar trên Windows 10 và kiểm tra thông tin trên Graylog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ GRAYLOG 4

Graylog là một nền tảng mạnh mẽ cho phép dễ dàng quản lý nhật ký của cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc cùng với các ứng dụng gỡ lỗi. Nó dựa trên Elasticsearch, MongoDB và Scala. Graylog triển khai tại Server chính, nhận dữ liệu từ các Client (được cài đặt trên các máy chủ khác nhau), hiển thị qua giao diện web, trực quan hóa dữ liệu và cho phép làm việc với các bản ghi được tổng hợp bởi máy chủ chính. 

Graylog là một giải pháp mã nguồn mở để quản lý log, chủ yếu được sử dụng lưu trữ nhật ký của các ứng dụng web. Tuy nhiên, nó cũng hiệu quả khi làm việc với chuỗi thô (tức là nhật ký hệ thống), công cụ phân tích cú pháp nó thành dữ liệu có cấu trúc mà chúng ta cần. Nó cũng cho phép tìm kiếm tùy chỉnh nâng cao trong nhật ký bằng cách sử dụng các truy vấn có cấu trúc. Nói cách khác, khi được tích hợp đúng cách với một ứng dụng web, Graylog sẽ giúp các IT phân tích hành vi của hệ thống trên cơ sở hầu hết các dòng mã.

1. Ưu điểm của Graylog
Ưu điểm chính của Graylog là cung cấp một phiên bản thu thập nhật ký duy nhất hoàn hảo cho toàn bộ hệ thống. Điều này rất hữu ích nếu cơ sở hạ tầng hệ thống lớn và phức tạp, được phân phối ở nhiều nơi và đảm bảo thời gian phản hồi sự cố nhanh chóng.
Một vài ưu điểm khác của Graylog:
  • Graylog là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí.
  • Các hành động hoặc thông báo kích hoạt của nó ngay lập tức thông báo khi có điều gì đó cần chú ý, vì vậy hiệu suất hệ thống được liên tục giám sát.
  • Với các dấu vết ngăn xếp lỗi, nhận được từ Graylog, các IT hiểu rõ vấn đề trong mã nguồn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực cho việc gỡ lỗi / xử lý sự cố và sửa lỗi.
  • Công cụ này có cú pháp tìm kiếm mạnh mẽ, vì vậy, dễ dàng tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm, ngay cả khi bạn có hàng terabyte dữ liệu nhật ký. Các truy vấn tìm kiếm có thể được lưu.
  • Graylog cung cấp chức năng lưu trữ, vì vậy mọi thứ cũ hơn 30 ngày có thể được lưu trữ trên bộ lưu trữ chậm và được nhập lại vào Graylog khi nhu cầu đó xuất hiện (ví dụ: khi nhóm phát triển cần điều tra một sự kiện nhất định trong quá khứ).
  • Các ứng dụng Python có thể dễ dàng kết nối với Graylog vì có một thư viện bên ngoài cho việc này.

2. Graylog vs ELK
Máy chủ Graylog (toàn bộ ứng dụng và giao diện web), kết hợp với MongoDB và Elasticsearch, thường được so sánh với ELK (Elasticsearch, Logstash và Kibana). Mặc dù cả 2 giải pháp đều khá giống nhau về các tính năng được thiết lập, nhưng có một số khác biệt cần xem xét.
Sự khác biệt quan trọng nhất giữa 2 điều này nằm ở chỗ, ngay từ đầu, Graylog đã được định vị là một giải pháp ghi nhật ký mạnh mẽ, trong khi ELK là một giải pháp Dữ liệu lớn. Graylog có thể nhận nhật ký có cấu trúc và nhật ký hệ thống tiêu chuẩn trực tiếp từ một ứng dụng thông qua giao thức mạng. Ngược lại, ELK là giải pháp phân tích nhật ký văn bản thuần túy đã được thu thập bằng Logstash, sau đó phân tích cú pháp và chuyển chúng đến ElasticSearch.
Trong ELK, Kibana đóng vai trò của một bảng điều khiển và hiển thị dữ liệu nhận được từ Logstash. Graylog theo nghĩa này thuận tiện hơn vì nó cung cấp giải pháp ứng dụng đơn (không bao gồm ElasticSearch như một bộ lưu trữ dữ liệu linh hoạt) với chức năng gần như tương tự. Vì vậy, thời gian cần thiết để triển khai một giải pháp có thể sử dụng được nhỏ hơn. Hơn nữa, Graylog có GUI thân thiện hơn và hệ thống cấp phép vượt trội so với ELK.

 
                                                                                                                                                                                       Nguyễn Hoàng Vũ