CHI TIẾT BÀI VIẾT

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH LOGANALYZER VỚI RSYSLOG DATABASE TRÊN LINUX - Phần 2. Phần Header của LogAnalyzer

08/05/2022 6:23:00 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về công cụ LogAnalyzer

Phần 2. Chi tiết thành phần Header của LogAnalyzer

Phần 3. Chi tiết thành phần Body của LogAnalyzer 

Phần 4. Mô hình & kịch bản cài đặt LogAnalyzer với RSyslog Database trên Linux

Phần 5. Cài đặt Apache services trên CentOS 8

Phần 6. Cài đặt MariaDB trên CentOS 8

Phần 7. Cài đặt và cấu hình Log Analyzer trên CentOS 8

Phần 8. Cấu hình Rsyslog trên RedHat Enterprise 8 (Client)

Phần 9. Kiểm tra thu thập log từ Server và Client

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 2. CHI TIẾT THÀNH PHẦN HEADER CỦA LOG ANALYZER

1. Thiết lập giao diệnSelect Language : chọn ngôn ngữ hiển thị, mặc định là EnglishSelect a Style : chọn kiểu hiển thị, mặc định giao diện hiển thị là DefaultSelect Source: chọn source Syslog đã cóSelect View: chọn view hiện thị danh sách các sự kiện của bảng bên dướiSyslog Fields: hiển thị toàn bộ các thông tin, thuộc tính của log/event đóEventLog Fields: hiển thị các phân loại (Severity) và host kiện của các logWebserver Fields: hiển thị tên host server của các log


2. Danh mục chức năng

2.1. Search: 

Đây là hình thức tìm kiếm nâng cao, tìm theo nhiều loại dữ kiện khác nhau
Có các trường như sau:

 

  • Syslog Facility : chứa các loại syslog
  • Syslog Severity: các mức độ nghiệm trọng của log/event đó
  • Message Type: loại hiện thị nội dung của log/event
  • Syslogtag: loại tag của log/event
  • Source (Hostname): host servername

 

Sau đó nhấn nút Perform Advanced Search
Một chức năng khác bên thanh tìm kiếm tương tự như chức năng Search đó là Advanced Search (sample: facility:local0 severity:warning)2.2. Show Events

Hiện thị real-time các sự kiện và log ở dưới bảng danh sách2.3. Statistics

Hiển thị các biểu đồ


2.4. Reports

Các báo cáo EventLog/ Syslog
Có 4 loại report: EventLog Audit Summary Report , EventLog Summary Report, EventLog Logon/Logoff Report, Syslog Summary Report. Các loại này có các chức năng tương tự nhau, do đó chúng ta sẽ tìm hiểu 1 loại report tiêu biểu.

Syslog Summary Report:
Chức năng Preferences: Chứa toàn bộ thông tin, thuộc tính của toolChức năng Sources: Chứa source, database hiện đang chạyChức năng Fields: Chứa thuộc tính của các trường trong toolChức năng Views: Chứa thông tin thuộc tính của các FieldsChức năng Searches: chứa các thông tin search theo query của thanh tìm kiếm trang chủ
Chức năng Charts: chứa thông tin các thuộc tính của biểu đồ (Statistics)Chức năng Message Parsers: chứa các service apache, hỗ trợ cho việc phân tích các message của logs/eventsChức năng Report modules: chứa các loại report của toolChức năng DBMappings: chứa các thông tin các database sử dụng trong toolChức năng Users: nơi quản lý các user đang hoạt động trên toolChức năng Groups: quản lý các groups trên tool2.5. Help và Search in Knowledge Base

Tham khảo tài liệu, và các services của nhà phát triển
2.6. Admin Center

Quản lý toàn bộ thông tin cấu hình của tool
2.7. Logoff và Logged in as "ten_user”

Logout/login vào tool, user hiện tại là admin
2.8. Maximize/Normalize View

Hiện thị tool ở chế độ phóng to/bình thường
Chức năng Search(filter): tìm kiếm thông tin, log, sự kiện với điều kiện cơ bản là điền nội dung cần tìm vào khung search và nhấn nút Search.Bên cạnh nút Search, còn có nút More Information để biết thêm thông tin chi tiết từ khoá đang tìm kiếm
Nút I’d like to feel sad : hiểu đơn giản là show hết các log sự kiện đang chạy trong hệ thống ServerNút Reset search dùng để xoá nội dung tìm kiếm trong khung searchNút Highlight >> dùng để làm nổi bật phần nội dung tìm kiếm trong tab Messagesau đó điền nội dung muốn làm nổi bật và nhấn nút search


  

                                                                                                                                     Khổng Trọng Vinh