CHI TIẾT BÀI VIẾT

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH LOGANALYZER VỚI RSYSLOG DATABASE TRÊN LINUX - Phần 1. Giới thiệu về công cụ LogAnalyzer

08/05/2022 6:22:00 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về công cụ LogAnalyzer

Phần 2. Chi tiết thành phần Header của Log Analyzer

Phần 3. Chi tiết thành phần Body của LogAnalyzer 

Phần 4. Mô hình & kịch bản cài đặt LogAnalyzer với RSyslog Database trên Linux

Phần 5. Cài đặt Apache services trên CentOS 8

Phần 6. Cài đặt MariaDB trên CentOS 8

Phần 7. Cài đặt và cấu hình Log Analyzer trên CentOS 8

Phần 8. Cấu hình Rsyslog trên RedHat Enterprise 8 (Client)

Phần 9. Kiểm tra thu thập log từ Server và Client

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 1. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ LOG ANALYZER

1. Giới thiệu Log Analyzer

  • LogAnalyzer là công cụ theo dõi, phân tích và báo cáo các hoạt động, sự kiện diễn ra trong hệ thống với giao diện đồ hoạ. Bằng cách lấy dữ liệu log từ RSYSLOG đượclưu trữ trong cơ sở dữ liệu MariaDB.
  • RSYSLOG có thể gửi hơn một triệu tin nhắn mỗi giây đến các địa nguồn đích khi quá trình xử lý bị giới hạn. Thu thập và lưu trữ tất cả các gói thông tin, dữ liệu của hệ thống dưới một cơ sở dữ liệu.
  • MariaDB là phiên bản cải tiến thay thế cho MySQL, là cơ sở dữ liệu mạnh mẽ giúp lưu trự dữ liệu, có tính mở rộng và đáng tin cậy.

 

2. Tổng quan về giao diện của Log Analyzer


Giao diện của LogAnalyzer chia làm 3 phần:

+ Phần Header gồm có :

  • Tuỳ chỉnh giao diện của tool
  • Danh mục các chức năng của tool
  • Thanh công cụ tìm kiếm của tool

 


+ Phần body có table show ra các danh sách các log, sự kiện theo thời gian thực+ Phần footer có thông tin nhà phát triển, version và các thông số kỹ thuật


 

                                                                                                                                     Khổng Trọng Vinh